common.validation.valid_input

Въведи валидна стойност.

common.validation.valid_email

Въведи валиден имейл адрес.

page_title

COMMON_TRANSLATIONS

common.message.promotion_ready

Имай още малко търпение, участието в тази промоция все още не е възможно.

common.message.promotion_paused

Тази промоция в момента е спряна.

common.message.promotion_done

Тази промоционална игра вече е приключила. Веднага щом бъдат излъчени потребителите, имената им ще бъдат оповестени на www.paysafecard.com.

common.message.promotion_finished_winners

Тук ще намериш победителите в промоционалната игра.

common.message.thank_you

Благодарим за участието!

common.message.not_unique

Вече си взел участие в промоционалната игра.

common.message.form_erroneous

Провери маркираните с червено полета.

common.message.error

Възникнала е грешка. Опитай отново по-късно.

common.message.error_pagetitle

Грешка

common.form.address_line1

Улица/Номер

common.form.address_line2

Допълнително адресно поле

common.form.agreement_newsletter

Да, искам да получавам бюлетина на paysafecard.

common.form.agreement_terms_conditions

Приемам условията за участие.

common.form.birth_date

Дата на раждане

common.form.button_participate

Участие

common.form.city

Населено място

common.form.county

Област

common.form.country

Държава

common.form.email

Адрес на електронна поща

common.form.gender

Други

common.form.gender_female

г-жа

common.form.gender_male

г-н

common.form.first_name

Име

common.form.last_name

Фамилия

common.form.mobile_phone

Телефонен номер

common.form.newsletter_agreement

Да, искам да получавам бюлетина на paysafecard.

common.form.please_select

Моля, избери

common.form.postal_code

Пощенски код

common.form.security_code

Код за сигурност

common.form.security_code_new

Поискайте нов код за сигурност.

common.validation.unique_email

Вече сте взели участие в промоционалната игра.

common.validation.unique_ip

Този IP адрес вече е участвал в тази промоция. Възможно е само едно участие от IP адрес.

common.validation.form_resubmit

Вече сте взели участие в промоционалната игра.

common.validation.valid_captcha

Трябва да въведете изобразения код за сигурност!

common.validation.is_adult

За да участваш, трябва да имаш навършени 18 години.

common.validation.not_blank

Трябва да попълните това поле.

common.validation.agreement

Трябва да приемете условията за участие.

common.validation.unique_nickname

Това потребителско име е вече заето, моля, изберете друго.

common.form.nickname

Потребителско име

common.form.password

Парола мин. 8 знака

common.form.password_repeat

Повторете паролата

common.validation.password_strength

Паролата трябва да съдържа най-малко 8 знака.

common.form.terms_conditions

Условия за участие

common.form.company_name

Име на фирмата

common.validation.max_number_of_files

Беше качен максимално разрешеният брой файлове.

common.validation.accept_file_types

Този файл е невалиден. Разрешените видове файлове са:

common.validation.max_file_size

Този файл е прекалено голям. Максимално разрешеният размер е:

common.validation.min_file_size

Този файл е прекалено малък. Минимално разрешеният размер е:

common.validation.megabyte_unit

MB

common.validation.no_file_provided

Качете файл.

common.validation.upload_failed

Качването е неуспешно

common.form.upload_click

За качване кликни тук

common.form.upload_clickdrag

За качване кликни тук или издърпай файла отгоре

common.form.upload_dragor

За качване издърпай отгоре файл или ...

common.form.upload_dragorselect

За качване издърпай отгоре файл или избери отдолу

common.form.image_crop_hint

Сега още можете да изберете подходящия екранен прозорец:

common.form.image_preview

Преглед на изображение

common.form.image_button_change

Промени изображение

common.form.image_button_confirm

Потвърди изображение

common.form.file_title

Наименование

common.form.file_description

Описание

common.form.pin_serial

Серийния номер на вашата paysafecard

common.form.pin_digits

Моля, въведете за проверка маркираните позиции на ПИН кода.

common.validation.pin_serial_temporary_error

При проверката на серийния номер възникна грешка. Опитайте отново по-късно.

common.validation.pin_serial_check

Въведената комбинация от сериен номер и ПИН код е неправилна.

common.validation.pin_serial_unique

Въведеният сериен номер вече е участвал в томболата.

common.validation.pin_serial_restrictions

Въведеният сериен номер няма право да участва в томболата.

common.validation.pin_serial_restrictions_parameter

Следните параметри не отговарят на условията за участие:

common.validation.pin_serial_activation_date

Дата на закупуване на ПИН кода

common.validation.pin_serial_currency

Валута на ПИН кода

common.validation.pin_serial_face_value

Стойност на ПИН кода

common.validation.pin_serial_distributor

Търговски обект, в който е закупен ПИН кодът

common.validation.pin_serial_merchant

Онлайн магазин, в който е използван ПИН кодът

common.validation.pin_serial_transaction_volume

Размер на осребрената наличност

common.validation.pin_serial_merchant_transaction_volume

Размер на осребрената наличност в участващ онлайн магазин

common.validation.pin_serial_mypsc_topup

ПИН кодът трябва да е зареден във вашия my paysafecard акаунт.

common.validation.pin_serial_not_the_pin

Уверете се, че сте въвели серийния номер на вашата paysafecard, а не ПИН кода.

common.validation.valid_phone

Въведете валиден телефонен номер.

common.form.customer_id

Клиентски номер

common.validation.msc_duplicate

Sie haben bereits einen Benutzer.