За нас защитата на личните данните е важна

Обобщение на цялата информация за защита на личните данни тук

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Декларация за поверителност бе последно променена на 01.10.2019 г.

Тази декларация се отнася до филиали на групата Paysafe, които понякога са известни под търговските наименования Paysafe, paysafecard, Paysafe Pay After, Skrill и NETELLER (съвместно "Paysafe" или "ние" или "наш/а/о").

Към датата на настоящата Декларация за поверителност е договорено, че Skrill USA, Inc., компания от Делауеър със седалище в 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, Съединени щати, ще бъде закупена от Paysafe. Paysafe предоставя на Skrill USA, Inc и на нейните клиенти компютърни и други услуги. Поради тази причина Paysafe ще получава информация от Skrill USA, Inc. и ще обменя данни със Skrill USA, Inc. до степента, необходима за работата на Paysafe и необходима за управление на транзакции и данни.

Тази декларация пояснява нашия стремеж да защитим Вашите права за защита на личните данни. Тя представлява основата, на която обработваме лична информация, която събираме от Вас или която ни предоставяте. Тя обхваща:

  • Функции и услуги, които Ви се предоставят, когато посещавате нашите уебсайтове/портали или нашите канали за плащане, които нашите клиенти могат да използват на техните уебсайтове
  • Вашия опит да използвате или действителното ползване на продукти и услуги на Paysafe (включително базирани на точки или други програми за лоялност или бонус)
  • Използването от Ваша страна на софтуера, предоставен от Paysafe, включително терминални, мобилни и настолни приложения
  • Имейли и други електронни съобщения, включително СМС, телефон, уеб чат, комуникация чрез уебсайт/портал или чрез други канали между Вас и Paysafe.

Те се наричат в тази декларация общо "Услуги на Paysafe".

Моля, прочетете внимателно следния текст, за да разберете нашите възгледи и практики по отношение на Вашата лична информация и как ние я обработваме.

Paysafe използва „многоетапен подход“, за да обясни своите практики за защита на личните данни в съответствие с регулаторните препоръки. Това означава, че ще Ви изпратим за начало най-важната информация за защита на личните данни под формата на тази Декларация за поверителност в „кратка форма“. Ако искате да прочетете пълната Декларация за поверителност, можете да кликнете тук. Контакти за обратна връзка или въпроси относно защитата на личните данни можете да намерите в края на съобщението.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Можете да ни предоставяте информация, когато например правите заявка или поръчка за услугите на Paysafe, когато се регистрирате за използване или използвате услугите на Paysafe, попълвате формуляри на един от нашите уебсайтове, участвате в някое от нашите събития за лоялност, бонус или промоции или общувате с нас по телефон, имейл, уеб чат или по друг начин. Ние можем автоматично да събираме част от тази информация, напр. използвайки бисквитки, когато посещавате нашия уебсайт. Прочетете нашата Политика за бисквитки, за да научите повече за това. Може да получаваме информация за Вас и от трети страни, като кредитни бюра или агенции за предотвратяване на измами.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние използваме информацията, която събираме за Вас, за да Ви предоставим продуктите, които предлагаме, да Ви уведомяваме за промени в нашите продукти и да подобрим нашите продукти. Ние също използваме тези данни, за да Ви предоставим информация за други наши продукти или от избрани доставчици от трети страни, които са сравними с тези, които сте използвали или наблюдавали или които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас. Ако използвате някой от нашите финансови продукти, ние също ще използваме Вашата информация за оценка на финансовото Ви състояние и ще се опитаме да открием и преследваме възможни измами.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Няма да разкриваме Вашата лична информация на никой друг, освен на страните, описани в настоящата декларация.

Ние можем да обменяме вашата лична информация с всяка компания от групата на Paysafe. В хода на текущото поглъщане на Skrill USA Inc от Paysafe, понякога ще се предават данни и на тази компания, доколкото това изглежда подходящо или необходимо за транзакции за клиенти на Skrill Ltd (или други компании от групата Paysafe) за закупуване на стоки и услуги от търговци на дребно и други търговци, които са обвързани по договор с Skrill USA Inc (или други съответни компании на Paysafe). Можете да получите декларацията за поверителност на Skrill USA, Inc чрез връзките за контакт или на адреса по-долу.

Можем да споделяме Вашата лична информация с трети страни, за да Ви предоставим продуктите, които предлагаме; под трети страни спадат и също доставчици на услуги, кредитни бюра и кредитни институции. Можем да споделяме Вашата лична информация с трети страни, за да предотвратим престъпления и да намалим риска, ако това се изисква от закона, ако сметнем за уместно, ако трябва да отговорим на съдебно дело или трябва да се защититят правата или собствеността на Paysafe, на нашите клиенти или на други.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ; СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Събраната информация за Вас може да бъде изпратена до получатели и запазена и обработена от получатели, намиращи се в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Тези страни могат да имат Стандарти за защита на личните данни различни от тези във Вашата страна (а в някои случаи да са по-малко рестриктивни). Ние предприемаме всички необходими стъпки, за да гарантираме, че получателите използват и защитават Вашата информация по същия начин, както и ние.

Ако сме Ви предоставили парола, код за достъп или друга форма за сигурност, достъп или потвърждение за упълномощаване, която Ви дава достъп до определени части на нашия уебсайт, Вие носите отговорност за това, че тази парола се третира поверително и в съответствие с нашите инструкции. Това се отнася и за достъп до данни, които сте създали сами. Не трябва да споделяте данните си за вход си с никого и предоставяте на Paysafe правото да действа по инструкции и информация от всеки, който влезе с Вашите данни за вход.

Предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Ние се стремим да защитим Вашата лична информация, но не можем да гарантираме сигурността на информацията, която предоставяте на нашия уебсайт, освен ако не комуникирате с нас чрез защитен канал, който преди това сме предоставили. Ние използваме строги процедури и функции за защита, за да предотвратим неоторизиран достъп, след въвеждане на Вашата информация.

ВАШИТЕ ПРАВА

Ако е приложимо, може да имате определени права съгласно законите за защита на личните данни, включително правото на достъп, коригиране, актуализиране или изтриване на личната Ви информация, да възразите срещу обработването или да ограничите обработката, препращане на определена лична информация на друг доставчик на услуги. да поискате други доставчици на услуги (т. нар. преносимост на данните) или да оттеглите съгласието си.

Моля, обърнете внимание, че тези права са обект на изключения. Пълното обяснение на възможните права може да бъде намерено в пълната Декларация за поверителност.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Автоматизираното вземане на решения означава, че решенията, които се отнасят за Вас, се вземат автоматично на базата на компютърно определяне (с помощта на софтуерен алгоритъм), без човешка намеса.

Можем да използваме автоматизирани решения, за да подготвим например кредитна оценка, ако сте поискали финансови услуги на Paysafe или да извършим проверка на измами с Вашите транзакции. Ако обаче се намирате в Европейския съюз, имате право да откажете автоматизираното вземане на решение и да имате ръчна проверка, която може да се основава и на предоставената от вас информация.

За да упражните правото си, можете да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА

Ние обработваме Вашата лична информация само на поне едно от следните основания:

  • Въз основа на Вашето съгласие, напр. да Ви изпращаме промоционална информация, при условие че се изисква съгласие по закон
  • Ако това е необходимо, за да сключим договор с Вас и да изпълним нашите задължения, посочени в него
  • Ако имаме законен интерес от това, стига това да не нарушава Вашите права и свободи
  • Ако имаме правно задължение да събираме Вашата лична информация или по друг начин се нуждаем от Вашата лична информация, за да защитим основните интереси на Вас или на друго лице
  • В изключителни случаи, ако това е от обществен интерес, например, ако органите на реда имат нужда от информация за разследване на престъпление

ПРОМЕНИ ПО НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички промени, които правим в нашата Декларация за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница и, когато е подходящо, ще Ви бъдат съобщени по имейл. Моля, информирайте се редовно за всички актуализации или промени в Декларацията за поверителност.

КОНТАКТ

Радваме се да получим всички Ваши коментари, запитвания и искания относно използването на Вашата информация. Ако искате да упражните някое от правата си или да получите повече информация за групата компании на Paysafe, до която се отнася настоящата декларация, моля, изпратете съобщението си на адреса по-долу (с отметка на плика „Отдел за поверителност на ФАО“) или отидете на Контакт.

Служителят за защита на личните данни на Paysafe е посочен по-долу и може да бъде намерен чрез връзката „Контакт“ по-горе или на следния адрес:

Mr Derek A Wynne
Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU, GB

Имаш въпроси?

Тук ще намериш най-честите въпроси и отговори за ползването на Paysafecash.

Води към ЧЗВ