page_title

39-paysafecash-successful-transactions

promotion.name

Paysafecash Successful transactions

Wie bewertest du die Zahlung mit Paysafecash?

Jak hodnotíš platbu s Paysafecash?

Großartig

Úžasná

Gut

Dobrá

Befriedigend

Uspokojivá

Schlecht

Špatná

Sehr schlecht

Velmi špatná

Das tut uns leid! :( - Was können wir besser machen?

To nás mrzí! :( – Co můžeme zlepšit?

Der Barcode muss einfacher zu erhalten sein.

Čárový kód se musí nechat sehnat snadněji.

Es gibt zu wenige Online-Händler, die Paysafecash anbieten.

Existuje příliš málo online obchodníků, kteří nabízejí Paysafecash.

Es gibt keine Bezahlstellen in meiner Nähe.

V mé blízkosti neexistují žádná platební místa.

In der Bezahlstelle kannten Sie Paysafecash nicht / am Automaten hat es nicht funktioniert.

Na platebním místě neznali Paysafecash / u automatu to nefungovalo.

Etwas anderes.

Něco jiného.

Bitte erzähle uns mehr:

Prosíme prozraď nám víc:

Was hat dir besonders gut gefallen?

Co se ti líbilo obzvlášť dobře?

Was müssten wir ändern, damit Paysafecash dich begeistert?

Co bychom museli změnit, aby ses nadchl(a) pro Paysafecash?

terms_conditions

terms_conditions