page_title

40-paysafecash-feedback-barcode-expirate-clone

promotion.name

Paysafecash Feedback barcode expirate (Clone)

1. Welche der folgenden Aussagen beschreibt deine Erfahrung am besten?

1. Který z následujících výroků nejlépe vystihuje tvou zkušenost?

Ich konnte keine Partnerfiliale / keinen Automaten finden, um den Barcode zu bezahlen.

Nepodařilo se mi najít žádnou partnerskou pobočku / automat pro zaplacení čárovým kódem.

Ich konnte den Barcode in der Partnerfiliale / am Automaten nicht bezahlen.

V partnerské pobočce / automatu se mi nepodařilo zaplatit čárovým kódem.

Die Gültigkeit des Barcodes war zu kurz / der Barcode war abgelaufen bevor ich bezahlen konnte.

Platnost částka kódu byla příliš krátká / platnost čárového kódu uplynula dříve, než se mi podařilo zaplatit.

Ich wolle gar nicht bezahlen, sondern nur mal schauen wie es funktioniert.

Nechtěl/a jsem vůbec platit, jen jsem se chtěl/a podívat, jak to funguje.

Was beschreibt die Situation noch besser:

Co uvedeného popisuje situaci ještě lépe:

Ich wusste nicht, wo ich nach Partnerfilialen / Automaten suchen kann.

Nevěděl/a jsem, kde mohu vyhledávat partnerské pobočky / automaty.

Die ausgewählte Partnerfiliale / Automat gab es nicht.

Zvolená partnerská pobočka / automat neexistoval.

Die ausgewählte Partnerfiliale war geschlossen.

Partnerská pobočka byla zavřená.

Welche der folgenden Aussagen beschreibt deine Erfahrung am besten?

Který z následujících výroků nejlépe vystihuje tvou zkušenost?

Ich wolle gar nicht bezahlen, sondern nur mal schauen wie es funktioniert

Nechtěl/a jsem vůbec platit, jen jsem se chtěl/a podívat, jak to funguje

Wie können wir Paysafecash verbessern?

Jak bychom mohli zlepšit Paysafecash?

terms_conditions

terms_conditions