Τροποποίηση στην παροχή των υπηρεσιών του Paysafecash λόγω Brexit

Τρόπος σχεδιασμού της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μετά την πλήρη εφαρμογή του Brexit

Στις 31/10/2019 το Ηνωμένο Βασίλειο («UK») αναμένεται να αποχωρήσει από την ΕΕ (γεγονός που κατονομάζεται γενικά ως «Brexit»). Πασχίσαμε πολύ, ούτως ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής στους πελάτες μας και να διασφαλίσουμε ότι το Paysafecash θα μπορεί να σου προσφέρει αδιάκοπα τις υπηρεσίες του και μετά το Brexit.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να μεταβάλουμε τον τρόπο, με τον οποίο παρέχουμε υπηρεσίες στη χώρα σου.

Τη στιγμή αυτή οι υπηρεσίες μας στη χώρα σου παρέχονται μέσω της εταιρείας Prepaid Services Company Limited. Η εταιρεία αυτή αποτελεί ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο αδειοδοτείται και ρυθμίζεται από τη βρετανική Αρχή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Αγορών (Financial Conduct Authority - αριθμός μητρώου εταιρείας στη Βρετανία: 900021).

Λόγω του Brexit, στο εξής οι υπηρεσίες μας στη χώρα σου θα παρέχονται μέσω μιας νεοσυσταθείσας εταιρείας με έδρα στην Ιρλανδία που ονομάζεται Paysafe Prepaid Services Limited («PPSL»). Η PPSL αδειοδοτείται και ρυθμίζεται ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος από την Central Bank of Ireland (την ιρλανδική κεντρική τράπεζα).

Τροποποιήσεις των όρων συναλλαγών

Για τους παραπάνω λόγους, από τις 29 Οκτωβρίου 2019 οι υπηρεσίες που σου προσφέρει το Paysafecash θα διατίθενται από την PPSL και θα υπόκεινται στους νέους Γενικούς Όρους Συναλλαγών («ΓΟΣ») που θα ισχύσουν από την ημερομηνία αυτή ανάμεσα σε σένα και την PPSL. Οι νέοι ΓΟΣ αντιστοιχούν ουσιαστικά στους τρέχοντες ΓΟΣ που διέπουν τη σχέση σου με την Prepaid Services Company Limited. Θα λαμβάνεις, συνεπώς, τις ίδιες υπηρεσίες που ίσχυαν μέχρι τώρα. Απαιτούνται μόνο μικρές τροποποιήσεις στους τρέχοντες ΓΟΣ προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι ΓΟΣ με την PPSL καθώς και η μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν εκ της παρούσας σύμβασης μαζί σου. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • Τροποποίηση των στοιχείων παρόχου των υπηρεσιών από Paysafecash σε PPSL,
  • Τροποποίηση του εφαρμοστέου δικαίου και των αρμόδιων δικαστηρίων σε αυτά της Ιρλανδίας,
  • Τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του αρμοδίου σε περίπτωση καταγγελίας και
  • Επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά με τις διατάξεις περί αποζημίωσης.

Στη συνέχεια θα βρεις τους νέους ΓΟΣ.

Έως τις 29 Οκτωβρίου 2019 για τα προϊόντα μας ισχύουν οι τρέχοντες ΓΟΣ, οι οποίοι διατίθενται για εξέταση και λήψη ως συνήθως ακολούθως.
 

Τι πρέπει να κάνεις τώρα;

Εάν εγκρίνεις τις αλλαγές που παρατέθηκαν παραπάνω, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Οι παρούσες τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ στις 29 Οκτωβρίου 2019 και θα εφαρμόζονται αυτόματα στις υπηρεσίες που θα σου παρέχουμε από αυτήν την ημερομηνία και στο εξής. Το υπόλοιπο που έχεις στην Prepaid Services Company Limited θα μεταφερθεί αυτόματα στην PPSL και θα συνεχίσει να βρίσκεται στη διάθεσή σου.

Σε περίπτωση που δεν εγκρίνεις τις τροποποιήσεις, μπορείς να καταγγείλεις με άμεση ισχύ τη σύμβαση που έχεις μαζί μας πριν από τις 29 Οκτωβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες για το δικαίωμα καταγγελίας θα βρεις στην παράγραφο «Καταγγελία» εντός των επί του παρόντος ισχυόντων ΓΟΣ.

Σ' ευχαριστούμε για την υπομονή σου, καθώς προβαίνουμε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.