page_title

27-paysafecash-user-behaviour-survey

promotion.name

Paysafecash User Behaviour Survey

Ich bin …

Είμαι...

Männlich

Άντρας

Weiblich

Γυναίκα

Anderes

Άλλο

Keine Angabe

Δεν διατίθενται στοιχεία

Bitte verrate uns dein Alter:

Παρακαλούμε αποκάλυψέ μας την ηλικία σου:

Unter 18 Jahre

Κάτω των 18 ετών

18-25

18-25

26-35

26-35

36-45

36-45

46-55

46-55

Älter als 55 Jahre

Άνω των 55 ετών

Wie würdest du deine derzeitige Wohnsituation beschreiben?

Πώς θα περιέγραφες την τρέχουσα κατάσταση διαβίωσής σου;

Städtisch

Διαμένω σε αστική περιοχή

In der Nähe einer Stadt

Διαμένω κοντά σε πόλη

Ländlich

Διαμένω σε αγροτική περιοχή

Welches ist die höchste Ausbildungsstufe, die du abgeschlossen hast?

Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχεις ολοκληρώσει;

Keine abgeschlossene Schulbildung

Δεν έχω ολοκληρώσει τη σχολική εκπαίδευση

Pflichtschule

Υποχρεωτική εκπαίδευση

Gymnasium oder ähnliches

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή κάτι παρόμοιο

Universitätsabschluss oder ähnliches

Πανεπιστημιακός τίτλος ή κάτι παρόμοιο

Sonstiges

Άλλο

Welche der folgenden Kategorien beschreibt deinen Beschäftigungsstatus am besten? (Mehrfachnennungen möglich)

Ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες περιγράφει καλύτερα το καθεστώς απασχόλησής σου; (Είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές.)

Beschäftigt (Teilzeit)

Εργαζόμενος (με μερική απασχόληση)

Beschäftigt (Vollzeit)

Εργαζόμενος (με πλήρη απασχόληση)

Selbstständig / freiberuflich

Αυτοαπασχολούμενος / ελεύθερος επαγγελματίας

Arbeitslos

Άνεργος

Im Ruhestand

Συνταξιούχος

Student/Schüler

Φοιτητής / Μαθητής

Wie viel gibst du normalerweise pro Monat für Online-Einkäufe aus?

Τι ποσό ξοδεύεις συνήθως σε μηνιαία βάση για ηλεκτρονικές αγορές;

0 - 25 EUR

0 - 25 Ευρώ

25 - 100 EUR

25 - 100 Ευρώ

100 - 250 EUR

100 - 250 Ευρώ

250 - 500 EUR

250 - 500 Ευρώ

Mehr als 500 EUR

Πάνω από 500 Ευρώ

Wie würdest du deine bisherigen Erfahrungen mit Paysafecash bewerten?

Πώς θα αξιολογούσες τη μέχρι τώρα εμπειρία σου με το Paysafecash;

Sehr negativ

Πολύ αρνητική

Sehr positiv

Πολύ θετική

Wie bist du zum ersten Mal auf Paysafecash aufmerksam geworden?

Πώς σου τράβηξε αρχικά την προσοχή το Paysafecash;

Durch eine Anzeige/Werbung in sozialen Medien

Μέσω μιας ανακοίνωσης/διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Über eine Suchmaschine

Μέσω μιας μηχανής αναζήτησης

Ich sah Paysafecash als Zahlungsoption auf der Website des Webshops

Είδα το Paysafecash στις επιλογές πληρωμής του δικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος

Durch eine Offline-Anzeige

Μέσω μιας offline ανακοίνωσης

Von Freunden/Familie gehört

Το άκουσα από φίλους/συγγενείς

Sonstiges (bitte angeben)

Άλλο (παρακαλούμε δώσε στοιχεία)

Für welche Dienstleistungen kannst du dir vorstellen, Paysafecash einzusetzen? (Mehrfachnennungen möglich)

Για ποιες υπηρεσίες μπορείς να φανταστείς ότι θα κάνεις χρήση του Paysafecash; (Είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές.)

Online-Einkäufe

Online αγορές

Um meine Rechnungen/Steuern oder Ähnliches zu bezahlen

Για να πληρώσω λογαριασμούς/φόρους ή άλλες παρόμοιες οφειλές

Um mein Amazon Gutschein-Guthaben aufzuladen

Χρήση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (καταθέσεις τραπεζικού λογαριασμού, αποπληρωμή δανείου, ...)

Um mein Skrill/Neteller Konto aufzuladen

Για να φορτίσω τον Skrill/Neteller λογαριασμό μου

Andere Dienstleistungen (bitte angeben)

Για άλλες υπηρεσίες (παρακαλούμε δώσε στοιχεία)

Andere Dienstleistungen

Για άλλες υπηρεσίες

Warum verwendest du Paysafecash? (Mehrfachnennungen möglich)

Για ποιον λόγο χρησιμοποιείς το Paysafecash; (Είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές.)

Ich weiß, dass ich damit zuverlässig bezahlen kann.

Ξέρω ότι με αυτό μπορώ να πληρώσω με ασφάλεια.

Mir gefällt der einfach Zahlungsprozess.

Μου αρέσει η απλή διαδικασία πληρωμής.

Ich ziehe es generell vor in bar zu bezahlen.

Προτιμώ γενικώς να πληρώνω με μετρητά.

Ich habe keine Möglichkeit mit anderen Zahlungsmitteln zu bezahlen.

Δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώσω με άλλα μέσα πληρωμών.

Ich traue anderen Zahlungsmethoden nicht.

Δεν εμπιστεύομαι τις άλλες μεθόδους πληρωμής.

Was sind die größten Schwächen von Paysafecash, die wir verbessern sollten? (Mehrfachnennungen möglich)

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες του Paysafecash που θα έπρεπε να βελτιώσουμε; (Είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές.)

Es gibt nicht genug Webshops zum Bezahlen.

Δεν υπάρχουν αρκετά ηλεκτρονικά καταστήματα για να κάνει κανείς πληρωμή με αυτό.

Es befindet sich keine Partnerfilialen in meiner Nähe.

Δεν υπάρχουν παραρτήματα συνεργατών κοντά μου.

Die Mitarbeiter in der Partnerfiliale kennen Paysafecash nicht.

Οι εργαζόμενοι στο παράρτημα συνεργατών δεν γνωρίζουν το Paysafecash.

Die Partnerfiliale akzeptiert den Barcode nicht.

Το παράρτημα συνεργατών δεν κάνει αποδεκτό το Barcode.

Mangelnder Kundenservice

Ελλιπής εξυπηρέτηση πελατών

Ich hatte technische Probleme.

Αντιμετώπισα τεχνικά προβλήματα.

Keine, ich bin mit Paysafecash zufrieden.

Δεν υπάρχουν αδυναμίες, είμαι ικανοποιημένος με το Paysafecash.

Wie oft hast du mit Paysafecash in den letzten sechs Monaten bezahlt?

Πόσο συχνά πραγματοποίησες πληρωμές με το Paysafecash τους τελευταίους έξι μήνες;

Einmal

Μία φορά

2-3 Mal

2-3 φορές

4-5 Mal

4-5 φορές

Mehr als 5 Mal

Πάνω από 5 φορές

Wie hast du in der Partnerfiliale/den Mitarbeiter nach einer Paysafecash Zahlung gefragt?

Πώς ζήτησες από τον εργαζόμενο στο παράρτημα συνεργατών να κάνεις πληρωμή με Paysafecash;

Ich möchte mit Paysafecash bezahlen.

Θα ήθελα να πληρώσω με Paysafecash.

Ich möchte meinen Paysafecash Barcode einlösen.

Θα ήθελα να εξαργυρώσω το Barcode του Paysafecash.

Ich möchte eine Paysafecash Transaktion durchführen.

Θα ήθελα να εκτελέσω μια συναλλαγή με Paysafecash.

Ich zeige ihnen nur den Barcode, der Mitarbeiter der Partnerfiliale weiß dann, was zu tun ist.

Δείχνω μόνο το Barcode κι ο εργαζόμενος στο παράρτημα συνεργατών ξέρει τι πρέπει να κάνει.

Ich habe den Paysafecash Barcode an einem Selbstbedienungsterminal eingelöst.

Εξαργύρωσα το Barcode του Paysafecash σε ένα τερματικό αυτοεξυπηρέτησης.

Welche weiteren Zahlungsmittel hast du in den letzten sechs Monaten mindestens einmal für Online-Einkäufe verwendet? (Mehrfachnennungen möglich)

Ποια άλλα μέσα πληρωμών χρησιμοποίησες τουλάχιστον μία φορά για ηλεκτρονικές αγορές τους τελευταίους έξι μήνες; (Είναι δυνατές περισσότερες από μία επιλογές.)

Kreditkarte

Πιστωτική κάρτα

Debitkarte / Banküberweisung (Klarna, Sofortüberweisung, etc.)

Χρεωστική κάρτα / τραπεζικό έμβασμα (Klarna, σύστημα πληρωμών Sofortüberweisung κτλ.)

Zahlung auf Rechnung

Πληρωμή κατόπιν παραλαβής λογαριασμού

Wallets (Paypal, Skrill/Neteller usw.)

Ηλεκτρονικά πορτοφόλια (Paypal, Skrill/Neteller κτλ.)

paysafecard

paysafecard

Ich habe keine anderen Zahlungsmittel benutzt.

Δεν χρησιμοποίησα άλλα μέσα πληρωμών.

Wie wahrscheinlich ist es, dass du Paysafecash in Zukunft wiederverwendest?

Πόσο πιθανό είναι να χρησιμοποιήσεις ξανά το Paysafecash στο μέλλον;

Sehr unwahrscheinlich

Πολύ απίθανο

Sehr wahrscheinlich

Πολύ πιθανό

Wie wahrscheinlich ist es, dass du Paysafecash weiterempfiehlst?

Πόσο πιθανό είναι να προτείνεις το Paysafecash σε άλλους;

terms_conditions

terms_conditions