Αγόρασε online - πλήρωσε offline!

Στοιχεία έκδοσης και τρόποι επικοινωνίας

Στοιχεία έκδοσης

Prepaid Services Company Ltd. 
Floor 27
25 Canada Square
London E14 5LQ

Αρ. μητρώου εταιρείας: 576 18 61
Εμπορικό Δικαστήριο: Λονδίνο

Διευθυντής:
Udo Müller
Maximilian von Both
Elliott Mark Wiseman
Daniel Jay Chazonoff
Mark Aidan Jeffrey
Paul James Brooking
Dennis Jones

Επικοινωνία:

E-mail: support@paysafecash.com
Ιστοσελίδα: www.paysafecash.com

Έχεις ερωτήσεις;

Εδώ θα βρεις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χρήση του Paysafecash.

Μετάβαση στις συχνές ερωτήσεις