Αγόρασε online - πλήρωσε offline!

Στοιχεία έκδοσης και τρόποι επικοινωνίας

Στοιχεία έκδοσης

Paysafe Prepaid Services Limited
Grand Canal House
Grand Canal Street Upper
Dublin 4, D04 Y7R5
Ιρλανδία

Αρ. Μητρώου Εταιρείας: 626671

Επικοινωνία:

E-mail: support@paysafecash.com
Ιστοσελίδα: www.paysafecash.com

Γραμμή Άμεσης Εξυπηρέτησης:  +30-211-198-2662

Έχεις ερωτήσεις;

Εδώ θα βρεις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χρήση του Paysafecash.

Μετάβαση στις συχνές ερωτήσεις