Az adatvédelem fontos számunkra

Itt áttekintheted az összes adatvédelemmel kapcsolatos információt

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi nyilatkozatunkat legutóbb 2019. 10. 01-én módosítottuk.

Ez a nyilatkozat a Paysafe Grouphoz tartozó vállalkozásokra vonatkozik, amik olyan márkanevek alatt jelennek meg, mint a Paysafe, a paysafecard, a Paysafe Pay Later, a Skrill és a NETELLER (együtt „Paysafe” ill. „mi” vagy „mienk”).

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megjelenésének dátumára szerződésben rögzítették, hogy a Paysafe megvásárolja a Delaware-ben bejegyzett Skrill USA Inc. céget és üzleti tevékenységét, a cég székhelye 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, USA. A Paysafe adatfeldolgozási és egyéb szolgáltatást nyújt a Skrill USA Inc. ügyfelei számára. Ez okból a Paysafe a saját működéséhez és az adatok ill. tranzakciók menedzseléséhez szükséges mértékben információkat kap a Skrill USA Inc-től és azzal adatokat cserél.

Jelen nyilatkozat egyértelműsíti erőfeszítéseinket, hogy megvédjük adatvédelmi jogait. Azt az alapot képezi, ami alapján az Öntől gyűjtött vagy Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait feldolgozzuk. Ezekre vonatkozik:

  • azon funkciók és teljesítmények, amiket weblapunk/portálunk meglátogatásakor, azokon rendelkezésére bocsátunk, ill. azon fizetési csatornák, amiket ügyfeleink a saját weblapjukon használhatnak
  • a Paysafe termékeinek és teljesítményeink Ön által megkísérelt vagy tényleges használata (beleértve a pontokon alapuló vagy más hűség- és bónuszprogramokat)
  • a Paysafe által biztosított programok használata, beleértve a terminál programokat, a mobil és asztali alkalmazásokat
  • e-mailek és egyéb elektronikus üzenetek, az sms-t is ide értve, telefon, webchat, weblap/portál és egyéb kommunikáció Ön és a Paysafe között

Jelen nyilatkozatban ezeket összefoglalóan mint „Paysafe szolgáltatások” említjük.

Kérjük gondosan olvassa el ezt a szöveget, hogy megértse személyes adatainak kezelésére vonatkozó szempontjainkat és gyakorlatunkat.

A Paysafe a felügyeleti hatóságok ajánlásával összhangban „többszintű megközelítést" alkalmaz adatvédelmi gyakorlatának magyarázatára. Ez azt jelenti, hogy elsőként jelen Adatvédelmi Nyilatkozat formájában közöljük Önnel a legfontosabb adatvédelmi információkat. A teljes Adatvédelmi Nyilatkozat elolvasásához kattintson ide. A kapcsolati adatokat az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések és visszajelzések céljára a nyilatkozat végén találja.

AZ ÖNRŐL GYŰJTHETŐ INFORMÁCIÓK

Információkat adhat át nekünk pl. amikor egy Paysafe szolgáltatást igénye vagy az iránt érdeklődik, a Payasafe szolgáltatások használatára regisztrál vagy azokat használja, valamelyik weblapunkon adatlapot tölt ki, részt vesz valamelyik hűség vagy reklám rendezvényünkön, telefonon, e-mailben, webchaten vagy más módon kommunikál velünk. Néhány adatot automatikusan gyűjtünk be, pl. sütik révén, amikor Ön az egyik weboldalunkat meglátogatja. Olvassa el Süti Irányelveinket, hogy többet tudjon meg róluk. Harmadik felektől, pl. hitelképességi nyilvántartásoktól vagy csalás-megelőző ügynökségektől is kaphatunk adatokat Önről.

AZ ÖN ADATAINAK HASZNÁLATA

Az Önről gyűjtött adatokat felhasználjuk az Ön által megrendelt termékek kiszolgálásához, ahhoz hogy termékeink módosításáról értesítsük Önt, és termékeink javításához. Továbbá használjuk az adatokat arra is, hogy Önt egyéb termékeinkről vagy kiválasztott harmadik felek azon termékeiről informáljuk, amelyek hasonlóak azokhoz amiket Ön használt vagy amikről mi feltételezzük, hogy azok az Ön számára fontosak lehetnek. Amennyiben valamelyik pénzügyi termékünket használja, az adatait fizetőképességének megítéléséhez, az esetleges csalások felderítéséhez és büntetőjogi üldözéséhez is használni fogjuk.

AZ ÖN INFORMÁCIÓINAK KÖZZÉ TÉTELE

Mi az ezen közleményben leírtaktól eltérő személyeken kívül senki mással nem osztjuk meg az Önről szerzett adatokat.

Személyes adatait megoszthatjuk a Paysafe csoport minden vállalkozásával. A Skrill USA Inc jelenleg folyó, Paysafe általi átvételének folyamatában alkalmanként e cégnek is átadhatunk adatokat, amennyiben ez célszerű vagy szükséges, a Skrill Ltd (vagy a Paysafe csoport más cégei) ügyfelei számára áruk és szolgáltatások megszerzéséhez az olyan adott vagy más kereskedőktől, akik a Skrill USA Inc-cel (vagy másik releváns Paysafe céggel) szerződéses kapcsolatban állnak. A Skrill USA Inc. adatvédelmi nyilatkozatát a kapcsolat linken kaphatja meg, vagy az alább közölt címen.

Személyes adatait harmadik felekkel is kicserélhetjük, amennyiben erre az általuk kínált termék Önnek való nyújtásához szükség van, ezek közé a harmadik felek közé tartoznak pl. a szolgáltatók, hitelképességi nyilvántartások és hitelintézetek. Személyes adatait harmadik felekkel is kicserélhetjük, amennyiben erre a bűnözés megelőzésére és a kockázat csökkentésére van szükség, ha törvény írja elő, ha azt mi szükségesnek ítéljük, ha bírósági eljárásra kell reagáljunk vagy a Paysafe ill. ügyfeleink vagy mások tulajdonának védelme érdekében.

AZ ÖN INFORMÁCIÓINAK TÁROLÁSI HELYE; ADATBIZTONSÁG

Az Önről gyűjtött adatokat olyan fogadókhoz továbbíthatjuk, olyan fogadók tárolhatják és dolgozhatják fel, amik az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül találhatók. Ezen országok adatvédelmi szabályai adott esetben eltérhetnek az Ön hazájában érvényesektől (egyes esetekben ezek kevésbé korlátozóak). Minden szükséges lépést megteszünk, hogy gondoskodjunk arról, hogy a fogadó felek az Ön adatait velünk megegyező módon használják és védjék.

Ha Ön kapott egy jelszót, belépési kódot, vagy egyéb formájú biztonsági, hozzáférési vagy hitelesítési adatot, amelyen keresztül hozzáférhet honlapunk bizonyos részeihez, Ön felelős azért, hogy ezt a jelszót bizalmasan és utasításainknak megfelelően kezelje. Ez vonatkozik azokra a hozzáférési adatokra is, amiket saját maga hozott létre. A bejelentkezési adatait senkivel nem oszthatja meg, és Ön följogositja a Paysafe céget arra hogy mindazon személyek adatait kezelje es utasításit kövesse aki az Ön bejelentkezési adatait használja.

Az információk interneten keresztüli továbbítása nem teljesen biztonságos. Sokat teszünk személyes adatainak védelméért, azonban a weblapunkon megadott adatainak biztonságát nem tudjuk garantálni, hacsak nem egy olyan biztonságos csatornán kommunikál velünk, amit előzetesen biztosítottunk Önnek. Szigorúan ellenőrzött eljárásokat és biztonsági funkciókat használunk annak megelőzésére, hogy illetéktelenek használhassák az Ön beérkezett adatait.

AZ ÖN JOGAI

Amennyiben alkalmazható, Önnek az Adatvédelmi törvények értelmében vannak bizonyos jogai, pl. a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, frissítésére vagy törlésére, az adatfeldolgozás megtiltására vagy annak korlátozására, bizonyos személyes adatainak harmadik fél számára való átadását kérni (u.n. „adat átadhatóság”) ill. a megadott hozzájárulásának visszavonására.

Vegye figyelembe, hogy ezen jogokra kivételek vonatkoznak. A lehetséges jogok teljes magyarázatát az Adatvédelmi Nyilatkozatunk teljes szövegében találja.

AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL

Az automatikus döntéshozatal olyan automatikusan meghozott döntés Önről, amit egy számítógép hoz meg (programozott algoritmusok alapján), emberi részvétel nélkül.

Automatizált döntéshozatalt alkalmazhatunk pl. hitelképességének értékelésére, ha a Paysafe pénzügyi szolgáltatását igényli, vagy az Ön által végzett tranzakciók csalást megelőző ellenőrzésére. Amennyiben Ön az Európai Unióban él, joga van az automatikus döntéshozatalt elutasítani és manuális döntéshozatalt kérni, ami felhasználja az Ön által pótlólag benyújtott információkat is.

Ezen jogának gyakorlásához az alábbi adatok szerint lépjen kapcsolatba velünk.

AZ ADATFELDOLGOZÁS JOGI ALAPJA

Személyes adatait legalább az egyik alábbi alapon dolgozzuk fel:

  • az Ön beleegyezése alapján, pl. a marketing információk küldéséhez, amennyiben a belegyezésére törvényi alapon van szükség
  • ha erre ahhoz van szükség, hogy Önnel szerződést kössünk és teljesítsük az abban foglalt kötelezettségeinket
  • amennyiben legitim érdekünk fűződik hozzá, és ez a feldolgozás nem sérti jogait és szabadságát
  • ha törvényi kötelezettségünk az Ön személyes adatainak rögzítése vagy személyes adataira az Ön vagy más alapvető érdekeinek védelmére van szükségünk
  • ha ehhez közérdek fűződik, pl. ha a bűnüldöző hatóságoknak egy bűncselekmény felderítéséhez van azokra szükségük.

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNK MÓDOSÍTÁSAI

Minden változtatást, amit mi a jövőben az adatvédelmi közleményen végrehajtunk, nyilvánosságra hozunk ezen az oldalon, és adott esetben e-mail-en át közlünk Önnel. Kérjük, tájékozódjon rendszeresen az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos esetleges változásokról és újdonságokról.

KAPCSOLAT

Szívesen fogadjuk minden kérdését, észrevételét és megkeresését a személyes adatainak általunk történő használatával kapcsolatban. Ha további információkat szeretne kapni a Paysafe csoporttól vagy valamelyik jogával élne, amire ez a nyilatkozat vonatkozik, üzenetét küldje az alábbi címre (a borítékon a „FAO-Privacy Deparment” megjegyzéssel), vagy menjen Kapcsolat oldalunkra.

A Paysafe csoport alább megnevezett adatvédelmi megbízottját a fenti „Kapcsolat” linken vagy a lejjebb közölt címen érheti el:

Mr Derek A Wynne
Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU, GB

Kérdésed van?

Itt találod a választ a leggyakoribb kérdésekre a Paysafecash használatáról.

Tovább a GYIK-hez