Datu aizsardzība mums ir svarīga

Visa informācija saistībā ar datu aizsardzību vienkop

PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI

Šis paziņojums par konfidencialitāti pēdējo reizi tika mainīts 01.10.2019.

Šis paziņojums attiecas uz Paysafe Group piederīgajiem uzņēmumiem, kas dažkārt tiek apzīmēti ar tirdzniecības nosaukumiem Paysafe, paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill un NETELLER (kopā saukti par "Paysafe", "mēs" vai „mūsu/mūs/mums“).

Līgumiski tika saskaņots, ka datumā, kad iznāk šis paziņojums par konfidencialitāti, uzņēmums Paysafe iegādājas Skrill USA, Inc., uzņēmumu no Delavēras (Delaware) ar juridisko adresi 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Maiami (Miami), Floridā (Florida) 33132, Amerikas Savienotajās Valstīs. Paysafe sniedz uzņēmumam Skrill USA, Inc, un tā klientiem datu apstrādes pakalpojumus un citus pakalpojumus. Tāpēc Paysafe nepieciešamajā apjomā, kāds ir piemērots Paysafe darbības nodrošināšanai un vajadzīgs darījumu un datu pārvaldes veikšanai, saņems informāciju no Skrill USA, Inc, un veiks datu apmaiņu ar Skrill USA, Inc.

Ar šo paziņojumu mēs skaidri formulējam savus centienus jūsu datu aizsardzības nodrošināšanai. Tas veido pamatu, uz kā mēs apstrādājam personas datu informāciju, ko no jums iegūstam vai ko jūs nododat mūsu rīcībā. Tas attiecas:

  • Uz funkcijām un pakalpojumiem, kas tiek nodoti jūsu rīcībā, jums apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes/portālus, vai uz mūsu maksājumu platformām, kuras mūsu klienti attiecīgajā gadījumā izmanto savās tīmekļa vietnēs;
  • Uz jūsu mēģinājumu lietot Paysafe produktus un pakalpojumus vai uz to faktisko lietošanu (tostarp uz punktiem balstītajām vai cita veida lojalitātes vai bonusa programmām);
  • Uz Paysafe nodrošinātās programmatūras, tai skaitā terminālu, mobilo un datora lietotņu izmantošanu;
  • Uz e-pastiem un cita veida elektroniskajiem ziņojumiem, tai skaitā komunikāciju ar mobilo īsziņu, tālruņa, tīmekļa čatu, tīmekļa vietņu/portālu starpniecību, kā arī cita veida komunikāciju starp jums un Paysafe.

Tas viss kopā šajā paziņojumā tiek dēvēts par "Paysafe pakalpojumiem".

Lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmāko tekstu, lai saprastu mūsu viedokli un praksi attiecībā uz jūsu personas datu informāciju un veidu, kādā mēs ar to apejamies.

Paysafe izmanto "daudzpakāpju pieeju", lai izskaidrotu datu aizsardzības praksi, kā ieteikušas uzraudzības iestādes. Tas nozīmē, ka sākumā mēs svarīgāko informāciju par datu aizsardzību sniedzam jums paziņojuma par konfidencialitāti "īsajā formā". Ja vēlaties izlasīt pilnīgo paziņojumu par konfidencialitāti, noklikšķiniet šeit. Kontaktinformāciju, ko izmantot atsauksmēm vai jautājumiem saistībā ar datu aizsardzību, atradīsiet paziņojuma beigās.

INFORMĀCIJA, KO MĒS NO JUMS VARAM IEVĀKT

Jūs varat nodot mūsu rīcībā informācīju, piem., iesniedzot pieprasījumu vai pieteikumu Paysafe pakalpojumiem, reģistrējoties Paysafe pakalpojumiem vai lietojot tos, aizpildot formulārus kādā no mūsu tīmekļa vietnēm, piedaloties kādā no mūsu lojalitātes bonusu vai reklāmas akciju pasākumiem vai sazinoties ar mums pa tālruni, e-pastā, ar tīmekļa tērzēšanu vai citā veidā. Daļu no tās mēs varam apkopot automātiski, piem., izmantojot sīkdatnes, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes. Lai uzzinātu par to vairāk, izlasiet mūsu Sīkdatņu vadlīniju. Mēs to varam saņemt datus par jums arī no trešajām pusēm, piem., kredītnovērtējuma un krāpniecības novēršanas aģentūrām.

INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA

Mēs izmantojam par jums iegūto informāciju, lai padarītu jums mūsu piedāvātos produktus pieejamus, informētu par izmaiņām saistībā ar mūsu produktiem un uzlabotu mūsu produktus. Turklāt šos datus mēs izmantojam, lai nosūtītu jums informāciju par citiem mūsu vai izvēlētu trešo piedāvātāju produktiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus jūs esat lietojis vai aplūkojis, vai kas mūsuprāt varētu jūs interesēt. Ja izmantojat kādu no mūsu finanšu produktiem, mēs izmantosim jūsu informāciju arī jūsu finansiālā stāvokļa novērtēšanai, kā arī mēģināsim atklāt iespējamos krāpniecības gadījumus un nodot tos kriminālvajāšanai.

JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

Jūsu personas datu informāciju mēs neizpaužam nevienam citam kā tikai un vienīgi šajā paziņojumā aprakstītajām pusēm.

Ar jūsu personas datu informāciju mēs varam apmainīties ar ikvienu no Paysafe Group uzņēmumu grupas uzņēmumiem. Uzņēmumam Paysafe pašlaik pārņemot uzņēmuma Skrill USA Inc, dati noteiktos gadījumos tiek nodoti arī šim uzņēmumam, ciktāl tas šķiet adekvāti vai nepieciešami esam, lai nokārtotu uzņēmuma Skrill Ltd (vai citu Paysafe Group uzņēmumu) klientu darījumus preču un pakalpojumu iegādei no mazumtirgotājiem un citiem tirgotājiem, kas ir līgumiski piesaistīti uzņēmumam Skrill USA Inc (vai citiem attiecināmajiem Paysafe uzņēmumiem). Uzņēmuma Skrill USA, Inc paziņojumu par konfidencialitāti jūs saņemsiet, izmantojot kontaktinformācijas saites vai turpmāk norādīto adresi.

Mēs varam dalīties ar jūsu personas datu informāciju ar trešajām pusēm, lai nodrošinātu jums mūsu piedāvātos produktus ; šīs trešās puses cita starpā var būt arī pakalpojumu piedāvātāji, kredītnovērtējuma aģentūras un kredītiestādes. Mēs varam dalīties ar jūsu personas datu informāciju ar trešajām pusēm, lai novērstu noziegumus un samazinātu riskus, ja tas ir mūsu likumā noteiktais pienākums, ja mēs to uzskatām par adekvātu, ja ir jāreaģē uz tiesvedību vai ja ir jāaizsargā Paysafe, mūsu klientu vai citu personu tiesības un īpašums.

JŪSU PERSONAS DATU INFORMĀCIJAS GLABĀŠANAS VIETAS; DATU DROŠĪBA

Par jums ievākto informāciju var nodot saņēmējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas ("EEZ"), kā arī saņēmēji var to saglabāt un apstrādāt valstīs ārpus EEZ. Šajās valstīs noteiktos apstākļos ir datu aizsardzības standarti, kas atšķiras no attiecīgajiem standartiem jūsu valstī (un dažos gadījumos ir mazāk ierobežojoši). Mēs veicam visus nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu, ka saņēmēji ar jūsu informāciju izmanto un aizsargā tāpat kā mēs.

Ja mēs jums esam piešķīruši paroli, piekļuves kodu vai cita veida drošību, piekļuvi vai autorizācijas pārbaudi, ar kā palīdzību jūs piekļūstat noteiktām mūsu tīmekļa vietnes daļām, jūs esat atbildīgs par to, lai šī parole tiktu izmantota konfidenciāli un atbilstīgi mūsu norādījumiem. Tas attiecas arī uz piekļuves datiem, ko esat sastādījis pats. Savus pierakstīšanās datus jūs nedrīkstat nevienam izpaust un piešķirat Paysafe tiesības rīkoties atbilstīgi ikvienas personas, kas ir ievadījusi jūsu pierakstīšanās datus, rīkojumiem un informācijai.

Informācijas pārraide tīmeklī nav pilnībā droša. Mēs pieliekam lielas pūles, lai aizsargātu jūsu personas datu informāciju, tomēr nevaram garantēt datu, ko jūs nosūtāt ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību, drošību, ja vien jūs nesazināties ar mums pa drošu kanālu, ko iepriekš esam nodevuši jūsu rīcībā. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi pēc jūsu informācijas saņemšanas, mēs izmantojam stingri kontrolētus procesus un drošības funkcijas.

JŪSU TIESĪBAS

Ciktāl attiecināms, datu aizsardzības likumu ietvaros attiecīgajā gadījumā jums ir noteiktas tiesības, tostarp tiesības piekļūt savai personas datu informācijai, to labot, atjaunot vai dzēst, iebilst apstrādei vai ierobežot apstrādi, pieprasīt noteiktas personas datu informācijas nodošanu citiem pakalpojumu piedāvātājiem (tā dēvētā "datu pārnesamība") vai atsaukt paša sniegto piekrišanu.

Tomēr ņemiet vērā, ka uz šīm tiesībām attiecas izņēmumi. Iespējamo tiesību pilnu skaidrojumu atradīsiet pilnīgajā paziņojumā par konfidencialitāti.

AUTOMĀTISKI LĒMUMI

Automātiski lēmumi ir automātiski pieņemti lēmumi par jums, ko pieņem dators (izmantojot programmatūras algoritmus) bez cilvēka līdzdalības.

Mēs, ja nepieciešams, izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, lai, piem., sastādītu kredītnovērtējuma atzinumu, ja esat pieteicies Paysafe finanšu pakalpojumiem, vai lai veiktu krāpniecības pārbaudes attiecībā uz jūsu darījumiem. Tomēr, ja jūs atrodaties Eiropas Savienībā, jums ir tiesības noraidīt automātiski pieņemtu lēmumu un pieprasīt manuālu pārbaudi, kas var attiekties arī uz jūsu papildus iesniegto informāciju.

Lai īstenotu savas tiesības, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot turpmāk norādītos datus.

APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam jūsu personas datu informāciju tikai un vienīgi uz viena no turpmāk minētajiem pamatiem:

  • Pamatojoties uz jūsu piekrišanu, piem., lai nosūtītu jums reklāmas informāciju, ciktāl piekrišana ir nepieciešama atbilstīgi likumam;
  • Ja tas ir nepieciešams, lai noslēgtu ar jums līgumu un pildītu mūsu tur noteiktos pienākumus;
  • Ja mums ir leģitīmas intereses to darīt, ciktāl šī rīcība nepārkāpj jūsu tiesības un brīvības;
  • Ja mums ir juridisks pienākums ievākt jūsu personas datu informāciju vai citādi ir nepieciešama jūsu personas datu informācija, lai aizsargātu jūsu vai citas personas svarīgās intereses;
  • Ja tas izņēmuma gadījumos ir nepieciešams sabiedrības interesēs, piem., ja kriminālizmeklēšanas iestādēm informācija ir nepieciešama nozieguma atklāšanai.

IZMAIŅAS MŪSU PAZIŅOJUMĀ PAR KONFIDENCIALITĀTI

Visas izmaiņas, ko mēs nākotnē veiksim mūsu paziņojumā par konfidencialitāti, tiks publicētas šajā lapā un, ja nepieciešams, jums tiks paziņotas pa e-pastu. Lūdzu, regulāri sekojiet līdzi iespējamiem atjauninājumiem vai izmaiņām mūsu paziņojumā par konfidencialitāti.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Mēs labprāt pieņemam visas jūsu piezīmes, pieprasījumus un pieteikumus attiecībā uz to, kā mēs izmantojam jūsu informāciju. Ja vēlaties īstenot kādu no savām tiesībām vai saņemt citu informāciju par Paysafe uzņēmumu grupu, uz ko attiecas šis paziņojums, lūdzu, sūtiet savu ziņu uz turpmāk norādīto adresi (uz aploksnes norādot "FAO Privacy Department") vai ejiet uz sadaļu Kontaktinformācija.

Paysafe datu aizsardzības speciālists ir minēts turpmāk, un ar to var sazināties, izmantojot iepriekš norādīto saiti "Kontaktinformācija" vai turpmāk norādīto adresi:

Mr Derek A Wynne
Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU, GB

Vai Jums ir jautājumi?

Šeit Jūs atradīsiet biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem par Paysafecash lietošanu.

Šeit var nokļūt pie BUJ