Wij vinden gegevensbescherming belangrijk

Alle informatie in verband met gegevensbescherming hier in één oogopslag

MEDEDELING BETREFFENDE GEGEVENSBESCHERMING

INLEIDING

Lees deze kennisgeving zorgvuldig om ons beleid en de praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en onze behandeling ervan. Klik hier voor een korte samenvatting. Inwoners van Californië vinden in de rubriek "CCPA" hieronder meer informatie over de California Consumer Privacy Act (CCPA) en hun rechten. Aan het einde van deze kennisgeving vindt u contactgegevens om feedback te geven of om eventuele vragen met betrekking tot de privacy te stellen.

Deze kennisgeving is van toepassing op de bedrijven die deel uitmaken van de Paysafe Group, die verschillende handelsnamen in verschillende gebieden gebruiken. De lijst van Paysafe-bedrijven die persoonlijke gegevens volgens deze kennisgeving verzamelen of verwerken, is aan het einde van dit document terug te vinden. De verwijzing naar Paysafe (inclusief "wij", "ons" of "onze") omvat deze bedrijven en alle relevante filialen van de groep.

Verwijzingen naar "u" in deze kennisgeving hebben betrekking op het individu dat toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd), hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van een bedrijf. Dit omvat, met betrekking tot een klant of potentiële klant van Paysafe, elke zelfstandige handelaar en elke opdrachtgever, met inbegrip van de algemeen en financieel directeuren, alle andere bestuurders en functionarissen, aandeelhouders, partners en uiteindelijke eigenaren van een klant, evenals elk personeelslid dat toegang heeft tot of gebruik maakt van de Diensten namens een klant.

Paysafe hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en zal alle passende stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld en verzameld, gebruikt, opgeslagen en bekendgemaakt in overeenstemming met deze kennisgeving. Deze kennisgeving (samen met onze gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op specifieke diensten die u aanschaft of gebruikt) is van toepassing op het volgende:

 • op de functies van de website/het portaal en diensten die aan u worden verstrekt wanneer u onze websites bezoekt, portalen of onze betaalplatformen die onze klanten op hun websites kunnen gebruiken;
 • wanneer u ermee akkoord gaat om producten en diensten van Paysafe te gebruiken (inclusief alle loyaliteits- of beloningsprogramma's, hetzij gebaseerd op punten of anderszins ("Loyaliteit") en wanneer u wijzigingen aan de gebruikte diensten aanvraagt;
 • op uw gebruik van software met inbegrip van terminals, mobiele en desktoptoepassingen die door Paysafe worden geleverd; en
 • op e-mails, andere elektronische berichten met inbegrip van sms, telefoon, webchat, website/portaal en andere communicatie tussen u en Paysafe.

In deze kennisgeving wordt naar als deze zaken gezamenlijk verwezen als “Diensten”.

 

GEGEVENS DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN

Persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot u.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt voor de rechtstreekse of onrechtstreekse identificatie van één enkele persoon.

Paysafe verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens of kan persoonlijke gegevens anoniem maken om ze niet-persoonlijk te maken. Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens die een specifieke persoon niet kunnen identificeren, hetzij direct of indirect. Paysafe kan dergelijke niet-persoonlijke gegevens voor redelijke zakelijke doeleinden verzamelen, creëren, opslaan, gebruiken en vrijgeven. Paysafe kan bijvoorbeeld geaggregeerde transactiegegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals trendanalyse en het gebruik van gegevensanalyse om informatie te verkrijgen en inzicht te krijgen in de patronen en het gebruik van betalingstransacties.

Voor zover de IP-adressen (Internet Protocol) (of gelijkaardige identificatiemiddelen) duidelijk zijn gedefinieerd als persoonlijke gegevens op grond van de lokale wetgeving en wanneer deze lokale wetgeving van toepassing is op de Diensten, zullen wij dergelijke identificatiemiddelen als persoonlijke gegevens beheren.

Houd er rekening mee dat Paysafe diensten verleent aan zowel individuele consumenten als aan ondernemingen en dat deze privacyverklaring op allebei van toepassing is en dienovereenkomstig moet worden gelezen en geïnterpreteerd.

 

UW GEGEVENS VERZAMELEN

Wij verzamelen de volgende gegevens op de volgende manieren:

gegevens die u ons bezorgt: wij ontvangen en bewaren alle persoonlijke gegevens (inclusief financiële gegevens) die u ons verstrekt, inclusief wanneer u (of uw bedrijf) een aanvraag voor de Diensten indient; zich registreert voor het gebruik en/of gebruikmaakt van de Diensten; gegevens bij ons uploadt en/of opslaat met behulp van de Diensten; en wanneer u met ons via e-mail, sms, een website of portaal, of via de telefoon of andere elektronische middelen communiceert, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt in verband met uw account of uw transacties. Dergelijke gegevens kunnen verwijzen naar of betrekking hebben op u of uw klanten en omvatten:

 • naam, inclusief voor- en familienaam, geboortedatum, leeftijd, e-mailadres, factuuradres, usernaam, wachtwoord en/of foto, biometrische gegevens, adres, beroep, nationaliteit en land van verblijf, een kopie van uw identificatie zoals uw rijbewijs of paspoort, uw burgerservicenummer en/of andere identificatie- of registratiegegevens van de overheid;
 • primair rekeningnummer van de kaart, vervaldatum van de kaart, CVC-code (kaartbeveiligingscode), rekeningnummers, rekeningsaldo's en de looptijd van deze rekeningen, gegevens over de bank en/of uitgever;
 • gegevens met betrekking tot gekochte items, met inbegrip van de locatie van de aankoop, de waarde, de tijd en de eventuele feedback die wordt gegeven met betrekking tot deze aankoop, met inbegrip van reisgerelateerde persoonlijke gegevens wanneer u of uw klant transacties uitvoeren voor vliegtickets of andere reisgerelateerde diensten;
 • gegevens over uw gebruik van de Diensten, zoals gegevens over hoe vaak u transacties met ons uitvoert, uw gemiddelde transactievolume, rekeningsaldo's en de personen en handelaars naar wie u geld stuurt en van wie u geld ontvangt;
 • punten of beloningen die via een loyaliteitsprogramma zijn verdiend of ingewisseld;
 • foto’s en video's die zijn genomen tijdens Paysafe-evenementen waarvoor u zich heeft aangemeld, voor distributie aan deelnemers aan evenementen en voor gebruik in ons promotiemateriaal voor toekomstige evenementen; en
 • alle andere gegevens die u of uw klant ons verstrekt of tijdens het gebruik van de Diensten worden gegenereerd.

Gegevens over u die wij automatisch verzamelen: Paysafe ontvangt en bewaart bepaalde gegevens automatisch bij uw interacties met Paysafe, ongeacht of u een account opent of een transactie met ons uitvoert; bijvoorbeeld door middel van "cookies" of een gelijkaardige technologie. Wij verzamelen ook bepaalde gegevens wanneer uw webbrowser toegang krijgt tot Diensten, advertenties en andere inhoud die door of namens Paysafe op andere websites worden aangeboden of wanneer u op e-mails klikt. Het verzamelen van deze gegevens stelt ons in staat een beter inzicht te krijgen in de bezoekers en klanten die Paysafe gebruiken en er interactie mee hebben, waar ze vandaan komen, en hoe ze gebruik maken van onze diensten. We gebruiken deze gegevens voor onze analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze diensten voor onze bezoekers en klanten te verbeteren. Deze gegevens omvatten:

 • technische gegevens, met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer of apparaat met het Internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en-versie, type apparaat, instelling van de tijdzone, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteemplatform, frequentie en lengte van uw bezoeken en op welke links u klikt;
 • gegevens over uw bezoek en of u een e-mail heeft geopend, met inbegrip van uw geolocatie, de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze site (met inbegrip van datum en tijd); producten of diensten die u heeft bekeken of waarnaar u heeft gezocht; responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de sitepagina en het telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze klantenservice te bellen.

Gegevens die via onze applicaties worden verzameld: als u mobiele of desktopapplicaties downloadt of gebruikt die door Paysafe worden geleverd, kunnen wij gegevens ontvangen over uw locatie en uw apparaat of de dienst die u gebruikt (inclusief waar een betalingstransactie plaatsvindt). Sommige apparaten geven applicaties toegang tot realtime locatiegerelateerde gegevens (bijvoorbeeld gps). Onze mobiele en desktopapplicaties kunnen op elk moment dergelijke gegevens van uw mobiele apparaat of uw computer verzamelen terwijl u onze apps downloadt of gebruikt, als uw apparaat realtime toegang tot locatiegegevens heeft ingeschakeld. Waar nodig zullen wij altijd proberen om u te informeren als wij realtime locatiegegevens willen verzamelen en, ook waar dit door de wet is vereist, zullen wij eerst uw toestemming vragen. Wij kunnen dergelijke gegevens gebruiken voor regelgevende doeleinden, onze eigen due diligencecontroles en fraude- en risicobeheer om beter inzicht in de transactiepatronen te krijgen en om uw ervaring te optimaliseren.

E-mail en andere communicatie: wij kunnen gegevens over u en uw gebruik van de Diensten ontvangen wanneer wij met elkaar communiceren, ook wanneer u berichten van ons opent en door het gebruik van elektronische identificatiemiddelen (ook wel bekend als “apparaatvingerafdrukken”), bijvoorbeeld IP-adressen of telefoonnummers.

Gegevens van andere bronnen: wij kunnen gegevens over u van andere bronnen ontvangen en deze toevoegen aan onze accountgegevens, ook wanneer u gebruik maakt van de Diensten. Wij werken bijvoorbeeld nauw samen met en ontvangen gegevens van derden, zoals zakenpartners, banken en andere financiële instellingen, handelaars, onderaannemers in technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekgegevens, overheidslijsten en -databases, sociale media (inclusief berichten die door of over u of ons worden gepost, kredietreferentie- en fraudepreventiebureaus. Het gebruik van kredietreferentie- en fraudepreventiebureaus wordt hieronder verder toegelicht. Wij kunnen ook publieke opmerkingen en opinies op sociale media (bijv. Facebook en Twitter) onderzoeken om onze klanten en onze levering en ontwikkeling van Diensten beter te begrijpen.

Gegevens over andere personen: als u ons gegevens over andere personen verstrekt, moet u hen vooraf op de hoogte hebben gebracht (bijvoorbeeld door hen deze privacykennisgeving te geven) en moet u ervoor zorgen dat u het recht heeft om dit te doen.

 

WAARVOOR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken en delen:

 • om onze Diensten aan u en uw bedrijf te verlenen, met inbegrip van de verplichtingen van Paysafe aan u of aan financiële of andere instellingen in verband met de Diensten die wij aan u (en/of uw bedrijf) verlenen, na te komen. In deze context registreren en volgen we de details van de transacties die u (en/of uw klanten) uitvoert met betrekking tot de Diensten; analyseren en rapporteren wij uw gebruik (en/of dat van uw klanten) van een loyaliteitsdienst; maken wij het verzamelen of inwisselen van punten of andere beloningvaluta met betrekking tot loyaliteitsprogramma’s mogelijk; informeren wij u over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website of onze goederen en diensten;
 • om onze activiteiten te verbeteren en te ontwikkelen, met inbegrip van, maar niet uitsluitend om onze websites/portalen, producten en diensten te optimaliseren. Dit kan onder meer het gebruik van informatie die u invult in formulieren, maar niet aan ons verstrekt, omvatten, door deze informatie bijvoorbeeld te gebruiken om onze website(s) te optimaliseren en contact met u op te nemen op voor klantendienstdoeleinden in verband met dat formulier. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te testen in onze beveiligde en gecontroleerde testomgeving of bij gelegenheid in die van onze leveranciers;
 • om onze rechten, gebruiksvoorwaarden of andere contracten met u (en/of uw bedrijf) te beheren en af te dwingen, met inbegrip van alle omstandigheden waarin transacties, beloningen of punten worden betwist te beheren; om klachten te beheren, te onderzoeken en op te lossen; of om schulden te innen of met betrekking tot uw insolventie;
 • om onze kredietrisico's en bedrijfsvoorwaarden te beheren en te beperken. Als u zich voor een van onze financiële producten aanmeldt, kunnen wij uw financiële positie (en/of die van uw bedrijf) beoordelen, voor zover dit in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden is voorzien. Deze kredietcontrole zal ook invloed hebben op verbonden partijen zoals bestuurders, aandeelhouders en directeurs. Wij kunnen dit doen door informatie van en met kredietreferentie- en fraudepreventiebureaus te ontvangen en te delen. Deze kredietcontrole zal ook betrekking hebben op iedereen met wie u een gezamenlijke rekening of een soortgelijke financiële vereniging heeft. Als het een gezamenlijke aanvraag is, en dergelijke verbinding niet reeds bestaat, kan die worden gecreëerd. Deze verbindingen blijven bestaan tot u een "kennisgeving van dissociatie" bij de kredietbeoordelingsbureaus indient, voor zover een dergelijke dissociatie is toegestaan. Ter informatie, de agentschappen zullen onze onderzoeken registreren die door andere bedrijven kunnen worden bekeken die hun eigen kredietonderzoeken uitvoeren; en er kan een "footprint" op uw kredietdossier worden geplaatst, ongeacht of u als klant wordt geaccepteerd. Als u een directeur bent, zullen wij de bevestiging van de kredietreferentiebureaus vragen dat het woonadres dat u verstrekt, hetzelfde is als dat welke in het register van de desbetreffende bedrijven wordt gehouden (indien van toepassing). Waar u diensten van ons gebruikt, zullen we daarnaast gegevens over de manier waarop u uw account beheert aan de kredietreferentiebureaus geven. Als u geld niet volledig en op tijd terugbetaalt, zullen de kredietreferentiebureaus de uitstaande schuld registreren en kunnen ze deze informatie met andere organisaties delen die gelijkaardige controles zoals wij uitvoeren. De gegevens worden over het algemeen tot 6 jaar na de afsluiting (ongeacht of het dossier door u is vereffend of u in gebreke bent gebleven) bij deze bureaus bewaard. De bewaarperiode kan tussen de verschillende bureaus en grondgebieden verschillen. Als u meer informatie wenst over ons gebruik van kredietreferentiebureaus, neem dan contact met ons op;
 • om fraude en financiële criminaliteit te voorkomen en/of op te sporen, risico's te beheren en onszelf, onze klanten en de integriteit van het financiële systeem beter te beschermen, kan het noodzakelijk zijn om gevoelige persoonlijke gegevens (ook wel bekend als persoonlijke gegevens van een speciale categorie), inclusief biometrische gegevens, te verwerken en vrij te geven aan derden die ons helpen bij het beheren van dergelijke risico's, inclusief identiteitsverificatie. Dit gaat om mogelijk software en diensten die wij gebruiken om uw identiteit/leeftijd te verifiëren door te bepalen of uw selfie overeenstemt met de foto op uw identiteitsbewijs;
 • tijdens het identificatieproces maken wij mogelijk gebruik van een gezichtsherkenningsproces om uw selfie met het door u geüploade identiteitsbewijs te vergelijken. Tijdens dit proces worden biometrische gegevens gegenereerd door een digitale map van uw gezicht te maken om de foto op uw identiteitswijs en uw selfie beter te kunnen vergelijken. Dit helpt om fraude te beperken en is daarom van aanzienlijk algemeen belang. Alle gegenereerde biometrische gegevens worden na een match echter onmiddellijk verwijderd. Paysafe zelf bewaart over het algemeen geen biometrische gegevens aangezien dergelijke gegevens doorgaans met beveiligde antifraudesystemen van derden worden gegenereerd. Als uw biometrische gegevens op welke manier dan ook door Paysafe worden bewaard of gebruikt, zult u op het moment van het verzamelen van deze gegevens op de hoogte worden gebracht. Als u meer informatie over ons beleid en onze processen in verband met uw biometrische gegevens of ons gebruik van andere gevoelige persoonlijke informatie of gegevens van speciale categorieën wenst, kunt u ons bereiken via de contactgegevens in de rubriek 'Neem contact met ons op';
 • om fraude en andere misdrijven en misbruiken van het financiële systeem te voorkomen, op te sporen en te vervolgen of om anderen daarbij te helpen, met inbegrip van het niet naleven van bedrijfsvoorwaarden en het delen van alle relevante of noodzakelijke gegevens die we hebben verzameld of afgeleid, met derden voor dergelijke doeleinden. Paysafe neemt deel aan antifraude-initiatieven, waarbij u (en/of uw klanten) worden beoordeeld en uw transacties en/of locaties worden gecontroleerd, om patronen waarvoor onderzoek nodig is op te sporen of om de kans op fraude of de niet-naleving van onze of andere bedrijfsvoorwaarden op een andere manier te profileren en te beoordelen. We kunnen dit doen door producten of diensten van derden te gebruiken. Bovendien, als u ons valse of onjuiste informatie over uzelf verstrekt of als wij fraude of een misdaad identificeren of vermoeden, kunnen wij uw gegevens aan fraudepreventie- en wetshandhavingsinstanties en soortgelijke agentschappen doorgeven en kunnen wij besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te nemen;
 • om contact met u op te nemen over uw account, om u op mogelijke problemen te wijzen en om uw vragen aan ons te beantwoorden;
 • om risico's zoals krediet- en valutarisico's te beheren en om gegevensbeveiligingsrisico's te vermijden of te beperken;
 • om marketingberichten te versturen, om u informatie te verstrekken over producten en diensten die u heeft aangevraagd of waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn; om uw mening over onze producten, diensten en onze website(s) te vragen; in het kader van marketing, marktonderzoek en gelijkaardige activiteiten kunnen wij uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden gebruiken, ongeacht of u als klant wordt geaccepteerd of u de Diensten blijft ontvangen. Als u geen marketing-of promotiemateriaal meer wenst te ontvangen van Paysafe, kunt u dit altijd stoppen. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek "Uw gegevensbeschermingsrechten";
 • om aan lokale en nationale wetten te voldoen;
 • om te voldoen aan verzoeken van rechtshandhavings- en regelgevingsinstanties op basis van het algemene belang of van commerciële organisaties waarmee u zaken doet of zaken heeft gedaan, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of om uw vitale belangen of die van andere personen te beschermen, bijvoorbeeld om die instanties of andere organisaties te helpen bij de bestrijding van misdaad en terrorisme; en
 • om aan de regels inzake kaartsystemen of bedrijfsvoorwaarden te voldoen.

Als u gegevens verstrekt die op openbare gebieden van een website/portaal worden gepubliceerd of getoond of aan andere gebruikers van een website/portaal of aan derden worden doorgegeven, moet u begrijpen dat deze informatie kan worden gebruikt door derden die toegang hebben tot de gegevens voor om het even welk doeleinde. Deze gegevens worden door u op eigen risico geplaatst en u moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van die site.

 

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

Wij verstrekken niemand gegevens die u persoonlijk zouden kunnen identificeren, behalve zoals in deze kennisgeving wordt beschreven, zoals bij wet is toegestaan of vereist, en/of voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven, inclusief:

 • binnen de Paysafe Group om ons te helpen om onze diensten te verlenen en voor ons eigen interne klantrelatiebeheer en analyse- en rapporteringsdoeleinden;
 • aan ontvangers/afzenders van een betaling in het kader van de specifieke relevante transactie (over het algemeen zijn de gegevens beperkt tot de volledige naam en het e-mailadres);
 • aan kredietreferentiebureaus (indien dit door de gebruiksvoorwaarden of een ander contract wordt toegelaten) zoals hierboven beschreven. Als u meer informatie wilt over hoe we kredietreferentiebureaus gebruiken, neem dan contact met ons op;
 • aan fraudepreventiebureaus zoals hierboven beschreven, inclusief Action Fraud, Financial Fraud Action en het Financial Fraud Bureau en andere organisaties die ons helpen bij het beheren van fraude- en bedrijfsrisico's;
 • aan derde krediet- en financiële instellingen (indien dit door de gebruiksvoorwaarden of een ander contract wordt toegelaten), inclusief de kredietinstelling waar de afzender of de ontvanger (en hun bedrijven) zijn bankrekening(en), de kaartsystemen die de uitgifte en het gebruik van krediet-, debet-, oplaad-, aankoop- of andere betaalkaarten regelen of alternatieve betaalsystemen handhaaft en alle andere financiële instellingen die betalingen verwerken en die niet onder de controle van Paysafe werken en voor wiens handelingen of nalatigheden Paysafe niet aansprakelijk is;
 • als wij diensten via derden zoals banken en andere organisaties verlenen, kunnen wij worden verplicht om uw gegevens (inclusief gegevens 'ken uw klant' en 'bron van welvaart') openbaar te maken bij dergelijke organisaties om hen te helpen bij hun eigen wettelijke verplichtingen of risicobeoordelingen;
 • aan derde dienstverleners, inclusief leveranciers die ons helpen bij het verlenen van Diensten, inclusief de verwerking van orders, de uitvoering van orders, de verwerking van betalingen, het beheer van krediet-, beveiligings-, sector- en frauderisico's, identiteitsverificatie en marketing-, marktonderzoeks- en onderzoeksactiviteiten die namens Paysafe worden uitgevoerd. Soms kunnen we de diensten van derden gebruiken om te helpen bij de verlening van diensten die mogelijk het gebruik van uw persoonlijke gegevens vereisen, inclusief voor het testen van live gegevens en doeleinden waarvoor passende veiligheidsmaatregelen zullen worden geïmplementeerd;
 • aan derden die als dienstverleners niet in onze opdracht handelen (maar die wel onderworpen zijn aan hun eigen wettelijke verplichtingen om gegevens te beveiligen), om de verlening van de Diensten te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld banken en organisaties die de verhandelingen van uw aandelen, cryptovaluta en andere financiële instrumenten vereenvoudigen;
 • om fraude en financiële criminaliteit te voorkomen en/of op te sporen, risico's te beheren en onszelf en onze klanten beter te beschermen, kan het noodzakelijk zijn om gevoelige persoonlijke gegevens (ook wel bekend als persoonlijke gegevens van een speciale categorie), inclusief biometrische gegevens, te verwerken en vrij te geven aan derden die ons helpen bij het beheren van dergelijke risico's, inclusief identiteitsverificatie;
 • wanneer dit wettelijk is verplicht of toegestaan, kan Paysafe gegevens over u aan regelgevende instanties en rechtshandhavingsinstanties over de hele wereld doorgeven of kunnen we op een andere manier bepalen dat het gepast of noodzakelijk is om dit te doen. Dergelijke openbaarmakingen kunnen ook verzoeken omvatten van overheidsinstanties of commerciële organisaties waarmee u zaken heeft gedaan en die proberen om fraude- of kredietrisico's of de niet-naleving van bedrijfsvoorwaarden te beperken, of met het oog op een rechtszaak of juridische processen, de nationale veiligheid of wanneer wij het in het nationale of publieke belang of op een andere manier rechtmatig achten om dit te doen. Paysafe zal gerechtelijke of gelijkaardige orders voor een openbaarmaking doorgaans niet aanvechten;
 • bedrijfsoverdrachten. Paysafe kan bedrijfsunits of filialen kopen of verkopen. In dergelijke omstandigheden kunnen wij klantgegevens als bedrijfsmiddel overdragen of ontvangen. Zonder beperking van het voorgaande kunnen uw gegevens aan onze nieuwe bedrijfspartners of eigenaars worden bekendgemaakt als ons bedrijf een joint venture aangaat of wordt verkocht aan of samengevoegd met een andere zakelijke entiteit. In dit geval informeren wij de ontvanger dat uw gegevens in overeenstemming met de normen beschreven in deze kennisgeving moeten worden behandeld; en
 • met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt voor andere doeleinden waarvoor u uw specifieke toestemming geeft.

Behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar diensten en zoals hierboven beschreven/toegevoegd, verkoopt, verhuurt, deelt of onthult Paysafe geen persoonlijke gegevens over haar klanten aan derden voor hun eigen marketinggebruik zonder aan de noodzakelijke wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. toestemming, opt-out, of zoals op een andere manier door de wet is toegestaan). De California Consumer Privacy Act gebruikt een zeer ruime definitie van "gegevensverkoop" en inwoners van Californië moeten de rubriek "CCPA" hieronder met betrekking tot de gegevensverkoop lezen.

 

MONITOREN

Wij kunnen telefoongesprekken, e-mails, webchats of andere communicatie met u controleren of opnemen voor regelgevings-, beveiligings-, kwaliteitsbeoordelings- of trainingsdoeleinden. Bij een bezoek aan onze kantoren kunnen CCTV, toegangscontroleystemen en/of andere monitoringsystemen om veiligheidsredenen en voor gezondheids- en veiligheidsbeheerdoeleinden actief zijn.

 

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPSLAAN

Wij, onze dienstverleners en andere partijen met wie wij uw persoonlijke gegevens kunnen delen (zoals hierboven beschreven), kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken in gebieden buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of buiten het grondgebied waar u woont. Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel (van ons of van onze leveranciers) buiten de EER of het grondgebied waar de persoonlijke gegevens werden verzameld. Dit personeel kan onder meer worden betrokken bij de uitvoering van orders, de verwerking van betalingsgegevens en ondersteunende diensten bij het verlenen van de Diensten. Deze landen kunnen gegevensbeschermingsnormen hebben die verschillen van (en in sommige gevallen lager zijn dan) die van het land waarin u woont.

In dit geval zullen wij gepaste stappen nemen om uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke gegevensbeschermingswetten te beschermen; met inbegrip van het gebruik van geschikte beveiligingen die bij wet worden vereist om te garanderen dat eventuele internationale gegevensoverdrachten rechtmatig zijn. Paysafe gebruikt doorgaans "modelclausules" zoals goedgekeurd door de Europese Commissie bij het afsluiten van contracten met derde gegevensontvangers buiten de EER die gegevens van binnen de EER ontvangen voor de verwerking van persoonlijke gegevens die buiten de EER worden overgedragen.

 

HOE HOUDEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG

We hebben technische, fysieke en organisatorische/administratieve maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. De maatregelen:

•           een schriftelijk gegevensbeveiligingsprogramma;

•           we hebben een Chief Information Security Officer (‘CISO’) aangesteld om het gegevensbeveiligingsprogramma te controleren, te implementeren en af te dwingen;

•           we hebben een Chief Privacy Officer (‘CPO’) aangesteld om het privacyprogramma te controleren, te implementeren en af te dwingen;

•           een voortdurende beoordeling en controle van de kwetsbaarheid;

•           de implementatie van een beleid en procedures voor het gegevensbeveiligingsrisicobeheer;

•           we hebben een plan opgesteld om op incidenten te reageren;

•           toegangscontroles op informatiesystemen om gebruikers te authenticeren en alleen toegang aan gemachtigde personen te verlenen;

•           we beperken de toegang tot fysieke locaties met persoonlijke gegevens tot gemachtigde personen;

•           we beveiligen alle persoonlijke gegevens, zowel tijdens de overdracht als tijdens de opslag;

•           meervoudige authenticatie voor al het personeel bij de toegang tot persoonlijke gegevens;

•           we handhaven audittrails met betrekking tot de interne en externe toegang tot en wijzigingen aan persoonlijke gegevens;

•           we hebben veilige ontwikkelingspraktijken voor intern ontwikkelde applicaties genomen;

•           we hanteren due diligence op het gebied van informatiebeveiliging bij derde dienstverleners;

•           we geven regelmatig opleidingen met betrekking tot het beveiligingsbewustzijn.

De veiligheid en de beveiliging van uw gegevens zijn ook afhankelijk van u. Als wij u een wachtwoord of toegangscode hebben gegeven (of als u dit heeft gekozen) voor toegang tot bepaalde gebieden van onze website/portaal of mobiele applicaties en gelijkaardig, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijke bewaring van dit wachtwoord en of toegangscode. U mag uw wachtwoord en/of toegangscode met niemand delen. U moet ervoor zorgen dat er geen onbevoegd gebruik wordt gemaakt van uw wachtwoord en toegangscode. Paysafe zal handelen volgens instructies en informatie die worden ontvangen van een persoon die uw gebruikersnaam en wachtwoord invoert en u moet begrijpen dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle gebruik en eventuele acties die tijdens het gebruik van uw account kunnen plaatsvinden, tenzij wettelijk anders wordt bepaald. U moet Paysafe onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen van de gegevens die u ons heeft verstrekt.

De overdracht van gegevens via het internet is niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw informatie doorgegeven via onze site niet garanderen, tenzij u met ons communiceert via een beveiligd kanaal dat wij hebben verstrekt. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsmechanismen gebruiken om onbevoegde toegang proberen te verhinderen.

 

HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De periode waarin wij uw persoonlijke gegevens bewaren, wordt bepaald op basis van de aard en de soort informatie, de Paysafe Diensten en het land waarin ze worden geleverd, alsmede de toepasselijke lokale wettelijke of reglementaire vereisten. Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn voor een gerechtvaardigd bedrijfsdoel of reden zullen ze worden verwijderd, anoniem worden gemaakt of met andere gegevens worden samengevoegd zodat ze niet-persoonlijk worden.

Als u gebruik maakt van de Diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens bewaren zolang nodig is om de gewenste dienst te verlenen en voor een eventueel verbonden gerechtvaardigd doeleinde. Dat betekent over het algemeen dat we uw persoonlijke gegevens bewaren zolang u onze klant bent (of een dergelijke aanvraag start) en gedurende een bepaalde periode daarna. Dit omvat ook het gebruik en het bewaren van uw persoonlijke gegevens wanneer u begint met het invullen van een aanvraag voor Diensten, ongeacht of u een dergelijk aanvraagproces voltooit of als klant wordt geaccepteerd.

De bewaartermijn hangt mogelijk ook af van de wettelijke en regulatorische vereisten van het land waarin u zich bevindt. We zullen persoonlijke gegevens bewaren als bewijs van onze zaken met u (inclusief of er al dan niet financiële transacties hebben plaatsgevonden), om eventuele vragen of geschillen te beheren, met inbegrip van het verdedigen of indienen van juridische claims. Wij bewaren bijvoorbeeld uw gegevens voor de periode die de lokale wetgeving toestaat om een rechtsvordering (zogeheten "verjaringstermijn") te starten, of zolang dit op basis van een bevel van de rechtbank of door rechtshandhavingsinstanties of onze regelgevende instanties worden vereist; of zoals anderszins wordt vereist of toegestaan door de wet (bijvoorbeeld het bewaren van KYC-records (Know Your Customer) onder antiwitwasregelgevingen of dergelijke).

Wij kunnen u ook directe marketing blijven sturen, afhankelijk van de lokale wetgeving en waar u geen bezwaar tegen dergelijke marketing heeft geuit.

 

UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN

U heeft veel rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze rechten kunnen van toepassing zijn op een aantal verschillende verordeningen, bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die over het algemeen van toepassing is op inwoners van de EER, en de California Consumer Protection Act (CCPA), die over het algemeen van toepassing is op inwoners van Californië. Als u wilt, kunt u toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, ze corrigeren of bijwerken. In bepaalde omstandigheden kunt u ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of de verwerking tijdelijk te beperken terwijl u uw andere rechten uitoefent. Bovendien kunt u ons vragen om bepaalde van uw persoonlijke gegevens over te dragen naar een andere serviceprovider (de zogenaamde dataportabiliteit). U heeft ook het recht om bepaalde gebruiken van uw persoonlijke gegevens te weigeren, inclusief het verzoek om het delen van uw persoonlijke gegevens met gelieerde en niet-gelieerde derden te beperken. Privacywetten blijven zich ontwikkelen en als u denkt of niet zeker weet welke rechten op u van toepassing zijn, neem dan gerust contact met ons op, zodat we dit kunnen beoordelen en u kunnen adviseren.

Voor zover de AVG van toepassing is, kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking, noch zal die invloed hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die in vertrouwen werd uitgevoerd op rechtmatige verwerkingsgronden die geen toestemming zijn. U kunt bijvoorbeeld elke marketingcommunicatie stoppen die wij u sturen door te klikken op de link 'afmelden' of 'opt-out' in de communicatie die u ontvangt, of door de instructies te volgen die wij elke keer leveren, maar wij zullen u operationele berichten met betrekking tot uw Diensten blijven sturen.

Gelieve er rekening mee te houden dat, afhankelijk van het land waar u gebruik maakt van de Diensten, niet alle bovenstaande rechten voor u beschikbaar kunnen zijn. Er kunnen ook gevallen zijn waarin deze rechten niet kunnen worden gehandhaafd: u kunt bijvoorbeeld geen bezwaar maken tegen ons gebruik van uw gegevens wanneer dit wettelijk verplicht is of om een klacht te behandelen; u kunt ons ook niet vragen uw gegevens te verwijderen als u onze Diensten wilt blijven gebruiken of als dergelijke gegevens noodzakelijk zijn om onze contractuele transacties vast te leggen, als dit door de wet wordt vereist (bijvoorbeeld het handhaven van antifraude- of KYC-identiteits- en verificatievereisten) of om wettelijke rechten en juridische acties te verdedigen of te doen gelden.

U heeft altijd het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt ook een gerechtelijke procedure starten om schadevergoeding te eisen die wordt veroorzaakt doordat wij verzuimd hebben om de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

Als u meer wilt weten over uw rechten of u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u gewoon ons juridisch formulier invullen.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN

In sommige gevallen kan ons gebruik van uw persoonlijke gegevens leiden tot geautomatiseerde beslissingen (met inbegrip van profilering) die wettelijk op u invloed hebben of een gelijkaardige significante invloed op u hebben.

Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die u betreft automatisch is genomen op basis van een computerbepaling (met behulp van softwarealgoritmen) zonder menselijke controle van onze kant. Wij gebruiken geautomatiseerde beslissingen bijvoorbeeld om kredietbeoordelingen over u uit te voeren wanneer u zich voor bepaalde Diensten aanmeldt of om antifraudecontroles uit te voeren, zoals toegelicht in de rubriek "Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens". Wij hebben maatregelen genomen om de rechten en belangen van personen te beschermen van wie de persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde beslissingen. Bovendien, als u gebruik maakt van de Diensten in de EER gebruikt, heeft u, wanneer we een geautomatiseerde beslissing over u maken, het recht om de beslissing te betwisten, om uw standpunt te uiten en om een menselijke herziening van de beslissing te eisen. U kunt dit recht uitoefenen door via de onderstaande gegevens contact met ons op te nemen. Privacywetten blijven zich ontwikkelen en als u denkt of niet zeker weet welke rechten op u van toepassing zijn, neem dan gerust contact met ons op, zodat we dit kunnen beoordelen en u kunnen adviseren.

 

RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Paysafe zal uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de wet verwerken. Dergelijke wetten variëren naargelang de regio en verdere specifieke informatie is beschikbaar op aanvraag. In het algemeen zorgt Paysafe voor de verwerking:

 • op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld om u marketingberichten over producten en diensten te sturen in overeenstemming met uw interesses en voorkeuren, waar een dergelijke toestemming door de wet wordt vereist;
 • waar nodig voor de uitvoering of de afsluiting van een contract met u, bijvoorbeeld om u de diensten te verlenen waarvoor u zich heeft aangemeld. In dit verband hebben we deze informatie nodig omdat we anders niet in staat zouden zijn om de diensten te verlenen. als wij bijvoorbeeld uw identiteit moeten verifiëren en u ons niet de relevante gegevens verstrekt, is het voor ons niet mogelijk een account voor u te openen;
 • waar Paysafe een juridisch belang heeft om gegevens te verwerken, behoudens dat een dergelijke verwerking uw eigen rechten en vrijheden voor bezwaar tegen een dergelijke verwerking niet overschrijdt; om u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van uw gebruik van de Diensten, om de Diensten te verbeteren en te ontwikkelen, om online reclame of andere marketingactiviteiten uit te voeren en om alle claims te beheren en af te dwingen;
 • waar Paysafe een wettelijke verplichting heeft om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en/of openbaar te maken of anderszins uw persoonlijke gegevens nodig heeft om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de door onze regelgevende instanties opgelegde regels; of
 • bij wijze van uitzondering kunnen wij uw gegevens met een derde partij delen wanneer dit nodig is in het algemeen belang, bijvoorbeeld wanneer rechtshandhavingsinstanties of andere derde partijen waarmee u zaken heeft gedaan, om gegevens vragen om een misdrijf of een inbreuk op de bedrijfsvoorwaarden van een derde partij te onderzoeken.

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over de wettelijke basis waarop wij uw persoonlijke gegevens voor elke specifieke verwerkingsactiviteit verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in de rubriek hieronder worden vermeld.

 

NIET VOLGEN

Sommige webbrowsers sturen "niet volgen"-signalen. Op dit moment bestaat er echter geen norm voor wat websites en andere online diensten moeten doen wanneer ze dergelijke signalen ontvangen. Als er later een norm wordt ontwikkeld, zullen we ons beleid herbekijken, maar momenteel ondernemen we geen actie wanneer we dergelijke signalen ontvangen.

COOKIES

Raadpleeg ook ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij gegevens met betrekking tot cookies verzamelen, gebruiken of openbaar maken. Anders gerust Neem contact met ons op.

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYKENNISGEVING

Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd wijzigingen aan onze privacykennisgeving aanbrengen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw gegevens behandelen, zullen we u via een bericht op deze website/portaal op de hoogte stellen. De datum van de laatste wijziging van de privacykennisgeving wordt in deze kennisgeving aangegeven. Zorg ervoor dat u onze website/portaal en deze privacykennisgeving regelmatig raadpleegt om te controleren of er wijzigingen zijn. Als we wettelijk verplicht zijn om u vooraf op de hoogte te stellen van wijzigingen in deze privacykennisgeving en/of om uw toestemming te vragen voor wijzigingen in ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, dan zullen we dit uiteraard doen.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Onze site kan, van tijd tot tijd, links naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen bevatten. Als u een dergelijke link volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacy- en cookiebeleid hebben en dat Paysafe geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze websites van derden aanvaardt.

GLOBALE MEDEDELING

Deze kennisgeving heeft een globaal toepassingsgebied, maar is niet bedoeld om zwaarder te wegen dan eventuele wettelijke rechten of verboden in gebieden waar dergelijke rechten of verbodsbepalingen van kracht zijn. In dat geval zijn de in deze kennisgeving uiteengezette rechten en plichten van toepassing, onder voorbehoud van enige wijziging op grond van de toepasselijke lokale wetgeving die voorrang heeft.

EU-VERTEGENWOORDIGER

De bedrijven van de Paysafe Group die buiten de EER zijn gevestigd, hebben de volgende entiteit als hun EU-vertegenwoordiger verkozen: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgarije. U kunt de EU-vertegenwoordiger bereiken via de contactgegevens die in de onderstaande rubriek Neem contact met ons op worden vermeld.

VK-VERTEGENWOORDIGER

Voor zover dit onder The European Union (Withdrawal) Act 2018 of een andere wetgeving met betrekking tot de “Brexit” wordt vereist, hebben de bedrijven van de Paysafe Group die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, de volgende entiteit als hun VK-vertegenwoordiger verkozen: Skrill Holdings Limited، 1st floor, 2 Gresham Street, Londen, Engeland, EC2V 7AD,  Verenigd Koninkrijk. U kunt de VK-vertegenwoordiger bereiken via de contactgegevens die in de onderstaande rubriek Neem contact met ons op worden vermeld.

NEEM CONTACT MET ONS OP

NEEM CONTACT MET ONS OP

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken in verband met ons gebruik van uw gegevens zijn welkom. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen over de toepasselijke Paysafe Group-bedrijven waarop deze kennisgeving van toepassing is, dient u naar het onderstaande adres schrijven, t.a.v. het FAO Privacy Department of contact met ons opnemen.

De Gegevensbeschermingsfunctionaris van de Paysafe Group staat hieronder vermeld en kan via de onderstaande link 'Neem contact met ons op' of op het onderstaande adres worden bereikt:

Mr. Derek A Wynne

Paysafe, 1st Floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD United Kingdom

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Als u een inwoner van Californië bent en gebruik maakt van onze Diensten, heeft u mogelijk bepaalde rechten onder de California Consumer Privacy Act (CCPA) die hieronder worden beschreven.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ

In de afgelopen 12 maanden hebben wij de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

 • identificatiemiddelen zoals uw naam, leeftijd, geboortedatum, adres en andere contactgegevens, een kopie van uw identificatie (zoals uw rijbewijs of paspoort) en uw burgerservicenummer en/of andere identificatie- of registratiegegevens van de overheid;
 • professionele of werkgerelateerde gegevens zoals uw beroep;
 • internetactiviteit zoals aangegeven in onze Cookieverklaring, maar inclusief de geschiedenis van uw bezoeken aan en interacties met onze Diensten, IP-adres, browsertype, browsertaal en andere gegevens die automatisch worden verzameld;
 • geolocatiegegevens voor zover we uw locatie voor regulatorische of fraudebestrijdingsdoeleinden moeten verifiëren, afhankelijk van de geleverde diensten en uw gebruik (sommige wetten kunnen ons bijvoorbeeld verplichten om uw locatie te identificeren als het gebruik van een dienst betrekking heeft op gokken);
 • commerciële gegevens, zoals gegevens over uw bankrelaties, inclusief rekeningnummers, debet- en creditcardnummers, rekeningsaldo's en de looptijd van deze rekeningen.

Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens om uw account te garanderen en in te stellen en om onze Diensten te kunnen verlenen.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET DERDEN

In de afgelopen 12 maanden hebben we de hierboven beschreven gegevens voor onze bedrijfsdoeleinden met derden gedeeld, bijvoorbeeld met onze filialen of in verband met het gebruik van een dienstverlener om ons te helpen om de Diensten aan u te verlenen. De categorieën van dergelijke dienstverleners worden in de rubriek 'Openbaarmaking van uw gegevens' beschreven.

Wij "verkopen" geen persoonlijke gegevens in de traditionele zin van het woord, maar wij verkopen persoonlijke gegevens volgens de betekenis die in de CCPA wordt gebruikt. In de afgelopen 12 maanden hebben we individuele identificatiemiddelen verkocht door gebruik te maken van cookies en gelijkaardige technologieën voor gebruikers die zich niet voor dergelijk gegevensgebruik afmelden. Wij verkopen deze identificatiemiddelen aan reclametechnologieproviders en adverteerders die voor gerichte online marketing zorgen. 

U kunt uw cookiegebruik in- of uitschakelen via het online toestemmingsdashboard dat via de link 'Cookie-instellingen' op al onze websites en portalen beschikbaar is.

Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet

UW CCPA-PRIVACYRECHTEN

U heeft rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In het bijzonder:

 • recht op toegang: u kunt informatie vragen over de categorieën van persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld, de categorieën van bronnen die we hebben gebruikt om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, het zakelijke of commerciële doeleinde van het verzamelen of de verkoop van uw persoonlijke gegevens, de categorieën van derden met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen of aan wie we uw persoonlijke gegevens verkopen en de categorieën van persoonlijke gegevens die aan dergelijke derden werden geleverd. U kunt ook een kopie van de specifieke persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld in een machineleesbaar formaat aanvragen;
 • recht op verwijdering: u heeft het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen;
 • als wij uw persoonlijke gegevens verkopen, heeft u het recht om ons te vragen de verkoop van uw persoonlijke gegevens aan derden te stoppen of u kunt ook cookie-instellingen hier "uitschakelen" (dit heeft hetzelfde effect als het stoppen van de verkoop van uw persoonlijke gegevens);
 • recht op non-discriminatie: u heeft het recht om niet te worden gediscrimineerd omdat u gebruik heeft gemaakt van een van uw hierboven genoemde consumentenrechten. Wij zullen u met andere woorden geen andere kwaliteit van dienstverlening bieden omdat u heeft besloten gebruik te maken van een van uw rechten.

U kunt een persoon volmacht geven om in uw naam te handelen met betrekking tot de uitoefening van deze rechten, maar het is mogelijk dat we bepaalde stappen moeten nemen om te controleren of het verzoek rechtmatig is, d.w.z. controleren of het verzoek daadwerkelijk van u komt en in uw naam wordt ingediend. Wij kunnen bijvoorbeeld een toestemming met uw handtekening vragen om aan te tonen dat u de persoon volmacht heeft gegeven het verzoek in uw naam in te dienen.

Houd er rekening mee dat sommige van uw rechten beperkt kunnen zijn wanneer we persoonlijke gegevens voor doeleinden in verband met beveiliging, fraudebestrijding en andere gelijkaardige doeleinden gebruiken en openbaar maken. Houd er dus rekening mee dat uw verzoek in sommige gevallen niet kan worden ingewilligd. Zoals toegestaan door de CCPA is het bijvoorbeeld mogelijk dat wij een verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens niet kunnen inwilligen als wij die gegevens nodig hebben voor het opsporen van veiligheidsincidenten of de bescherming tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, waar dergelijke gegevens nodig zijn om onze contractuele zaken of uw transacties vast te leggen of wanneer dit door de wet wordt vereist of op een andere manier wordt toegestaan.

Als u meer wilt weten over uw rechten of u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u gewoon ons juridisch formulier invullen.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Inwoners van Californië kunnen ons ook telefonisch bereiken op het nummer +1 855 719 2087 (gratis nummer, bereikbaar van 09.00-19.00 uur EST) of via de contactgegevens in de rubriek 'Neem contact met ons op'.

 

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27/12/2022.

Lijst van organen die persoonsgegevens verwerken

De Paysafe Group bestaat uit Paysafe Group Holdings Limited samen met haar dochterondernemingen. Hieronder vind je een lijst van bedrijven van de Paysafe Group die persoonsgegevens verwerken in het kader van de globale privacyverklaring van de Paysafe Group:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Duitsland)
 • EcomAccess Inc (Canada)
 • Flagship Merchant Service LLC (Delaware, VS)
 • Global Merchant Advisors LLC (Delaware, VS)
 • IA Digital Marketing Inc (Canada)
 • Income Access Limited (VK)
 • Leaders Merchant Services LLC (Delaware, VS)
 • MAC Limited (Gibraltar)
 • NT Services Limited (Alberta, Canada)
 • Openbucks Corp (Delaware, VS)
 • Optimal Payments Services Inc (Delaware, VS)
 • Pays Services India LLP (India)
 • Pays Services Italy S.r.l (Italië)
 • PAYS Services UK Limited (UK)
 • Paysafe Bulgarije EOOD (Bulgarije)
 • Paysafe Capital LLC (Delaware, VS)
 • Paysafe Financial Services (Canada) Inc (Brits-Columbia, Canada)
 • Paysafe Financial Services Limited (VK)
 • Paysafe Group Holdings Limited (VK)
 • Paysafe Limited (eiland Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp (Delaware, VS)
 • Paysafe Holdings UK Limited (VK)
 • Paysafe Merchant Services Corp (Delaware, VS)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Canada)
 • Paysafe Direct LLC (Delaware, VS)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Delaware, VS)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Ierland)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Filiaal Gibraltar (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Ierland)
 • Paysafe Processing Limited (UK)
 • Paysafe Services (Canada) Inc / Services Paysafe (Canada) Inc (Canada)
 • Paysafe Technologies Inc / Technologies Paysafe Inc (Canada)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Oostenrijk)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turkije)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentinië)
 • paysafecard.com Duitsland (filiaal van Prepaid Services Company Ltd) (Duitsland)
 • paysafecard.com MENA DMCC (VAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V. (Mexico)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Zwitserland)
 • Paysafecard.com USA Inc (VS)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Oostenrijk)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (UK)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Oostenrijk)
 • Prepaid Services Company Limited (UK)
 • Sentinel Bidco Ltd (UK)
 • Skrill Limited (VK)
 • Skrill New York, Inc (Delaware, Verenigde Staten)
 • Skrill Services GmbH (Duitsland)
 • Skrill USA Inc (Delaware, VS)

Heb je vragen?

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over het gebruik van Paysafecash.

Klik hier om door te gaan naar de veelgestelde vragen