common.validation.valid_input

Wprowadź poprawną wartość.

common.validation.valid_email

Wprowadź poprawny adres e-mail.

page_title

COMMON_TRANSLATIONS

common.message.promotion_ready

Prosimy o cierpliwość, udział w tej promocji nie jest jeszcze możliwy.

common.message.promotion_paused

Ta akcja promocyjna jest aktualnie wstrzymana.

common.message.promotion_done

Konkurs został zakończony. Po wyłonieniu zwycięzców ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie www.paysafecard.com.

common.message.promotion_finished_winners

Tutaj znajdziesz zwycięzców tej akcji promocyjnej.

common.message.thank_you

Serdecznie dziękujemy za Twój udział!

common.message.not_unique

Wziąłeś już udział w tym konkursie.

common.message.form_erroneous

Skontroluj pola oznaczone na czerwono.

common.message.error

Wystąpił błąd. Prosimy spróbować później.

common.message.error_pagetitle

Błąd

common.form.address_line1

Ulica/numer domu

common.form.address_line2

Dodatkowe dane adresowe

common.form.agreement_newsletter

Tak, chcę otrzymywać newsletter paysafecard.

common.form.agreement_terms_conditions

Akceptuję warunki udziału.

common.form.birth_date

Data urodzenia

common.form.button_participate

Weź udział

common.form.city

Miejscowość

common.form.county

Województwo

common.form.country

Kraj

common.form.email

Adres e-mail

common.form.gender

Tytuł

common.form.gender_female

Pani

common.form.gender_male

Pan

common.form.first_name

Imię

common.form.last_name

Nazwisko

common.form.mobile_phone

Numer telefonu

common.form.newsletter_agreement

Tak, chcę otrzymywać newsletter paysafecard.

common.form.please_select

Prosimy wybrać

common.form.postal_code

Kod pocztowy

common.form.security_code

Kod bezpieczeństwa

common.form.security_code_new

Pobierz nowy kod bezpieczeństwa.

common.validation.unique_email

Użytkownik wziął już udział w tym konkursie.

common.validation.unique_ip

Ten adres IP wziął już udział w tej promocji. Każdy adres IP może wziąć udział w promocji tylko jeden raz.

common.validation.form_resubmit

Użytkownik wziął już udział w tym konkursie.

common.validation.valid_captcha

Prosimy wpisać wyświetlony kod bezpieczeństwa!

common.validation.is_adult

Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

common.validation.not_blank

Prosimy wypełnić to pole.

common.validation.agreement

Prosimy zaakceptować warunki udziału.

common.validation.unique_nickname

Ta nazwa użytkownika jest już wykorzystywana, prosimy wybrać inną.

common.form.nickname

Nazwa użytkownika

common.form.password

Hasło o długości min. 8 znaków

common.form.password_repeat

Powtórz hasło

common.validation.password_strength

Hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków.

common.form.terms_conditions

Warunki udziału

common.form.company_name

Nazwa firmy

common.validation.max_number_of_files

Została wczytana maksymalna dozwolona liczba plików.

common.validation.accept_file_types

Ten plik jest nieważny. Dozwolone rodzaje plików to:

common.validation.max_file_size

Ten plik jest za duży. Maksymalna wielkość pliku to:

common.validation.min_file_size

Ten plik jest za mały. Minimalna wielkość pliku to:

common.validation.megabyte_unit

MB

common.validation.no_file_provided

Prosimy wczytać plik.

common.validation.upload_failed

Wczytywanie nie powiodło się.

common.form.upload_click

Kliknij tutaj, aby wczytać plik

common.form.upload_clickdrag

Aby wczytać plik, kliknij tutaj lub przeciągnij plik

common.form.upload_dragor

Aby wczytać plik, przeciągnij go tutaj lub ...

common.form.upload_dragorselect

Aby wczytać plik, przeciągnij go tutaj lub wybierz poniżej

common.form.image_crop_hint

Teraz można wybrać pasujący fragment zdjęcia:

common.form.image_preview

Podgląd zdjęcia

common.form.image_button_change

Zmień zdjęcie

common.form.image_button_confirm

Potwierdź zdjęcie

common.form.file_title

Tytuł

common.form.file_description

Opis

common.form.pin_serial

Numer serii paysafecard użytkownika

common.form.pin_digits

W celu weryfikacji prosimy wprowadzić wskazane znaki PIN-u:

common.validation.pin_serial_temporary_error

Wystąpił błąd podczas weryfikacji numeru serii. Prosimy spróbować ponownie później.

common.validation.pin_serial_check

Wprowadzona kombinacja numeru serii i PIN-u nie jest poprawna.

common.validation.pin_serial_unique

Wprowadzony numer serii brał już udział w konkursie.

common.validation.pin_serial_restrictions

Wprowadzony numer serii jest wykluczony z udziału w konkursie.

common.validation.pin_serial_restrictions_parameter

Następujące parametry nie spełniają warunków regulaminu:

common.validation.pin_serial_activation_date

Data zakupu PIN-u

common.validation.pin_serial_currency

Waluta PIN-u

common.validation.pin_serial_face_value

Wartość PIN-u

common.validation.pin_serial_distributor

Punkt sprzedaży, w którym PIN został zakupiony

common.validation.pin_serial_merchant

Sklep internetowy, w którym PIN został wykorzystany

common.validation.pin_serial_transaction_volume

Wysokość dostępnych środków

common.validation.pin_serial_merchant_transaction_volume

Wysokość środków wykorzystanych w sklepie biorącym udział w promocji

common.validation.pin_serial_mypsc_topup

PIN musi być wczytany na konto my paysafecard użytkownika.

common.validation.pin_serial_not_the_pin

Prosimy upewnić się, że został wprowadzony numer serii paysafecard, a nie PIN.

common.validation.valid_phone

Prosimy wprowadzić ważny numer telefonu.

common.validation.valid_customer_id

Twój numer klienta znajduje się na koncie my paysafecard u góry po prawej stronie w zakładce „Moje dane”. Numer składa się z przynajmniej 5 cyfr (nie ma żadnych liter).

common.form.customer_id

Numer klienta

common.validation.msc_duplicate

Sie haben bereits einen Benutzer.