Poplatky

Tu nájdeš všetky poplatky zhrnuté v prehľade.

Paušál za služby

Momentálne sa nezapočítavajú žiadne poplatky.

Prepočítavací príplatok

Pri transakciách so zmenou meny vyberá Paysafecash poplatok. S menovou kalkulačkou Paysafecash okamžite zistíš aktuálny prevodný kurz.

Máš otázky?

Tu nájdeš najčastejšie otázky a odpovede k používaniu Paysafecash.

Tu prejdeš k často kladeným otázkam