page_title

10-Paysafecash-čiarový kód-prieskum-vypršaný

promotion.name

Paysafecash čiarový kód prieskum-vypršaný

Wie war es für dich den Paysafecash QR/Barcode zu bekommen? (1 = leicht/intuitiv, 5 = schwer/kompliziert)

Aké bolo pre teba získanie kódu Paysafecash QR/čiarového kódu? (1 = ľahké/intuitívne, 5 = ťažké/komplikované)

1 = leicht/intuitiv

1

zwei

2

drei

3

vier

4

5 = schwer/kompliziert

5

Freies Textfeld für Anmerkungen

Textové pole na uvedenie poznámok

Ich habe den QR/Barcode nicht eingelöst, weil …

Nepoužil/a som QR/čiarový kód, pretože...

… mir nicht klar war, wofür ich den QR/Barcode verwenden soll.

... mi nebolo jasné, načo mám použiť QR/čiarový kód.

… ich nicht wusste wo ich den generierten QR/Barcode einlösen kann.

... som nevedel/a, kde môžem vygenerovaný QR/čiarový kód použiť.

… ich die Partnerfiliale unter angegebenen Adresse nicht gefunden habe.

... som nenašiel/la partnerskú prevádzku na uvedenej adrese.

… das Verkaufspersonal Paysafecash nicht kannte bzw. nicht wusste wie man den QR/Barcode scannt.

… predajný personál nepoznal Paysafecash, resp. nevedel, ako oskenovať QR/čiarový kód.

… mir der Bezahlvorgang zu kompliziert ist.

... predplatenie je pre mňa príliš zložité.

… ich beschlossen habe das bestellte Produkt/Service nicht zu kaufen.

... rozhodol/la som sa nekúpiť si objednaný produkt/službu.

Sonstiges

Iné

Würdest du Paysafecash an Freunde weiterempfehlen? (1= sehr wahrscheinlich, 5 = unwahrscheinlich)

Odporúčal/a by si Paysafecash svojim priateľom? (1 = pravdepodobne áno, 5 = pravdepodobne nie)

1 = sehr wahrscheinlich

1

5 = unwahrscheinlich

5

Hier hast du Platz für zusätzliches Feedback, das du uns zu Paysafecash sehr gerne geben kannst:

Tu máš priestor na dodatočný komentár o Paysafecash, ktorý veľmi uvítame:

terms_conditions

[] terms_conditions