page_title

38-paysafecash-feedback-barcode-expirate

promotion.name

Paysafecash Feedback barcode expirate

Welche der folgenden Aussagen beschreibt deine Erfahrung am besten?

Ktoré z nasledovných vyjadrení najlepšie vystihuje tvoju skúsenosť?

Ich konnte keine Partnerfiliale / keinen Automaten finden, um den Barcode zu bezahlen.

Nevedel(a) som nájsť žiadnu partnerskú prevádzku / žiadne automaty na platenie čiarovým kódom.

Ich konnte den Barcode in der Partnerfiliale / am Automaten nicht bezahlen.

Nemohol(a) som zaplatiť čiarovým kódom v partnerskej prevádzke / v automate.

Die Gültigkeit des Barcodes war zu kurz / der Barcode war abgelaufen bevor ich bezahlen konnte.

Platnosť čiarového kódu bola príliš krátka / čiarový kód vypršal predtým, ako som ním mohol(a) zaplatiť.

Ich wolle gar nicht bezahlen, sondern nur mal schauen wie es funktioniert.

Vôbec som nechcel(a) zaplatiť, len vidieť, ako to funguje.

Was beschreibt die Situation noch besser:

Čo ešte lepšie opisuje situáciu:

Ich wusste nicht, wo ich nach Partnerfilialen / Automaten suchen kann.

Nevedel(a) som, kde hľadať partnerské prevádzky / automaty.

Die ausgewählte Partnerfiliale / Automat gab es nicht.

Vybraná partnerská prevádzka / automat neexistoval.

... ich damit nirgends in meiner Nähe zahlen konnte.

Vo svojom okolí som nenašiel(a) žiadnu partnerskú prevádzku.

Die ausgewählte Partnerfiliale war geschlossen.

Vybraná partnerská prevádzka bola zatvorená.

Der Mitarbeiter in der Partnerfiliale kannte Paysafecash nicht.

Zamestnanec v partnerskej prevádzke nepoznal Paysafecash.

Der Mitarbeiter konnte den Barcode nicht scannen / eingeben.

Zamestnanec nevedel oskenovať / zadať čiarový kód.

Wie können wir Paysafecash verbessern?

Ako môžeme vylepšiť Paysafecash?

terms_conditions

terms_conditions