Avgifter

Här hittar du alla avgifter tydligt sammanfattade.

Serviceavgift

Det finns inga avgifter för närvarande.

Valutaomräkningsavgift

När en betalning inbegriper valutaomvandling tar Paysafecash ut en avgift. Få genast veta den aktuella växelkursen med Paysafecash valutaomvandlare.