Avgifter

Här hittar du alla avgifter tydligt sammanfattade.

Serviceavgift

Det finns inga avgifter för närvarande.

Valutaomräkningsavgift

När en betalning inbegriper valutaomvandling tar Paysafecash ut en avgift. Få genast veta den aktuella växelkursen med Paysafecash valutaomvandlare.

Har du frågor?

Här hittar du svar på vanliga frågor om användning av Paysafecash.

Här kommer du till vanliga frågor