Dataskydd är viktigt för oss

All information om dataskydd i korthet

SEKRETESSPOLICY

Detta sekretessmeddelande ändrades senast den 01/10/2019

Detta meddelande gäller för företag som ingår i Paysafe Group, som använder olika firmanamn däribland Paysafe, paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill och NETELLER (tillsammans “Paysafe” eller "vi" eller “vår”).

Dagen för detta sekretessmeddelande är Skrill USA, Inc., ett Delaware-företag som har sitt säte på 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, USA under kontrakt att köpas av Paysafe. Paysafe tillhandahåller databehandling och andra tjänster till Skrill USA, Inc och dess kunder och kommer som sådan att motta information från och dela uppgifter med Skrill USA, Inc i den utsträckning som behövs eller är lämplig för driften av Paysafe och för att hantera transaktioner och uppgifter.

Detta meddelande visar vårt åtagande att skydda dina sekretessrättigheter och anger grunden på vilka personuppgifter vi samlar in om dig, eller som du tillhandahåller oss, kommer att behandlas av oss. Det gäller för:

  • webbplats-/portalfunktioner och tjänster som du tillhandahålls när du besöker våra webbplatser, portaler eller vår betalningspanel som våra kunder kan använda på sina webbplatser;
  • när du ansöker om och/eller använder Paysafes produkter och tjänster (inklusive alla lojalitets- eller belöningsprogram, antingen poängbaserade eller på annat sätt
  • din användning av mjukvara inklusive terminal-, mobil- och skrivbordsprogram som tillhandahålls av Paysafe; och
  • e-post, andra elektroniska meddelanden inklusive sms, telefon, webbchatt, webbplats/portal och andra kommunikationer mellan dig och Paysafe.

Tillsammans kallas alla dessa i detta meddelande “Paysafe-tjänster”.

Läs följande noggrant för att förstå våra synpunkter och vår praxis angående dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

Paysafe använder en "skiktad metod" för att förklara sin sekretesspolicy, som rekommenderas av lagstiftare. Detta betyder att vi bemödar oss om att initialt tillhandahålla viktig sekretessinformation i form av detta "förenklade" sekretessmeddelande. Om du vill se hela sekretessmeddelandet, kan du klicka här. Kontakta oss-uppgifter tillhandahålls i slutet av meddelandet, för återkoppling eller frågor som rör sekretess som du kan ha.

INFORMATION VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

Du kan tillhandahålla viss information till oss, till exempel när du begär eller ansöker om Paysafe-tjänster, registrerar dig för att använda och/eller använder några Paysafe-tjänster, genom att fylla i formulär på en av våra webbplatser, deltar i ett av våra evenemang eller genom att ha korrespondens med oss via telefon, e-post, webbchatt eller på annat sätt. Vi kan samla in några av dem automatiskt till exempel genom att använda cookies när du besöker vår webbplats. Läs vår Cookiepolicy för att få veta mer. Vi kan också erhålla uppgifter om dig från tredje parter, som t.ex. kreditreferens och bedrägeribekämpningsbyråer

HUR INFORMATIONEN ANVÄNDS

Vi använder information vi samlar in om dig för att tillhandahålla de produkter vi erbjuder, underrätta dig om ändringar av våra produkter och för att förbättra våra produkter. Vi använder också denna information för att informera dig om andra produkter vi eller utvalda parter erbjuder som liknar de du har använt eller frågat om eller som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du använder någon av våra finansiella produkter, kommer vi också att använda din information för att bedöma din finansiella situation och för att försöka upptäcka och bekämpa bedrägerier.

RÖJANDE AV DIN INFORMATION

Vi kommer inte att röja dina personuppgifter till någon utom för vad som beskrivs i detta meddelande.

Vi kan dela dina personuppgifter med alla företag i koncernföretagen Paysafe Group. Paysafe håller just nu på att förvärva Skrill USA, Inc och uppgifter kan också delas med detta företag i lämplig eller nödvändig utsträckning för att möjliggöra transaktioner för Skrill Ltd (eller annan Paysafe group) för kunder att köpa varor och tjänster från återförsäljare och andra företag som kontrakterats till Skrill USA, Inc (eller andra relevanta Paysafe-företag). Skrill USA, Inc:s sekretessmeddelande är tillgängligt via länkarna Kontakta oss eller nedanstående adress.

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter för att tillhandahålla produkterna vi erbjuder till dig, inklusive serviceleverantörer, kreditupplysningsföretag och finansinstuítut. Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter för att förhindra brott och minska risk, om lagen kräver det, där vi bedömer att det är lämpligt att göra det, att svara på rättsligt förfarande eller för att skydda Paysafes, våra kunders eller andras rättigheter eller egendom.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER OCH DATASÄKERHET

Uppgifterna vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på och behandlas av mottagare som finns på destinationer utanför det europeiska ekonomiska området (“EES”). Dessa länder kan ha dataskyddsnormer som skiljer sig från (och i vissa fall, är lägre än) de i ditt vistelseland. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att mottagarna kommer att använda och skydda din information på samma säkra sätt som vi gör det.

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord, åtkomstkod eller några andra säkerhetsåtgärder eller åtkomst eller autentisering som gör det möjligt för dig att få åtkomst till vissa delar av vår sajt, ansvarar du för att hålla detta lösenord konfidentiellt och följa våra anvisningar. Du får inte dela autentiseringsuppgifter med någon annan och du ger Paysafe tillåtelse att agera på anvisningar och information från personer som anger dina autentiseringsuppgifter.

Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för din information som överförs till vår sajt, såvida du inte kommunicerar med oss via en säker kanal som vi har tillhandahållit. När vi har mottagit din information, kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

DINA RÄTTIGHETER

Där så är tillämpligt, kan du ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftning, inklusive rätten att få åtkomst till, korrigera, uppdatera eller radera dina personuppgifter; invända mot eller begränsa behandlingen av dem; begära att vissa av dina personuppgifter överförs till en annan serviceleverantör (så kallad dataportabilitet); eller att återkalla eventuellt samtycke du har gett.

Men observera att det finns undantag till dessa rättigheter. För en fullständig förklaring av rättigheterna som är tillgängliga, läs hela sekretessmeddelandet.

AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

Automatiska beslut innebär att ett beslut som rör dig görs automatiskt på grundval av en datorberäkning (genom att använda mjukvarualgoritmer), utan vår mänskliga granskning.

Vi använder till exempel automatiska beslut för att göra en kreditprövning av dig när du ansöker om Paysafes finansiella tjänster eller utför bedrägerikontroller på transaktionerna du genomför. Men om du befinner dig i EU har du rätt att invända mot det automatiska beslutet och få det granskat manuellt baserat även på information som du kan tillhandahålla.

Du kan kontakta oss via nedanstående information för att utöva dina rättigheter.

JURIDISKT UNDERLAG FÖR BEHANDLING

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter när vi har en av följande grunder:

  • Med din tillåtelse, till exempel för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig i den utsträckning som lagen kräver;
  • Där det är nödvändigt för att ingå kontrakt med dig och uppfylla våra skyldigheter enligt kontraktet;
  • Där vi har ett legitimt intresse under förutsättning att sådan behandling inte åsidosätter dina egna fri- och rättigheter;
  • Där vi har juridisk skyldighet att samla in dina personuppgifter eller på annat sätt behöver dina personuppgifter för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons vitala intressen; eller
  • I undantagsfall när det är nödvändigt i allmänhetens intresse, till exempel när brottsbekämpande myndigheter begär information för att utreda ett brott.

ÄNDRINGAR AV VÅRT SEKRETESSMEDDELANDE

Eventuella ändringar vi kan göra av vår sekretesspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och, där så är lämpligt, meddelas dig via e-post. Gå tillbaka regelbundet för att se om det gjorts några uppdateringar eller ändringar av vår sekretesspolicy.

KONTAKTA OSS

Alla kommentarer, förfrågningar och krav som rör vår användning av din information är välkommen. Om du vill utöva några av dina rättigheter eller få ytterligare information om Paysafe group-företagen som detta meddelande rör, ska du skriva till nedanstående adress och märka det med FAO Privacy Department ellerkontakta oss.

Paysafes dataskyddsombud anges nedan och kan kontaktas via länken Kontakta oss ovan eller på nedanstående adress:

Mr Derek A Wynne
Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Har du frågor?

Här hittar du svar på vanliga frågor om användning av Paysafecash.

Här kommer du till vanliga frågor