Dataskydd är viktigt för oss

All information om dataskydd i korthet

SEKRETESSPOLICY

INTRODUKTION

Läs detta meddelande noggrant för att förstå våra policyer och vår praxis avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Klicka här för en kort sammanfattning. Boende i Kalifornien kan hitta mer specifik information om California Consumer Privacy Act (CCPA) (kalifornisk lag om skydd av medborgares personuppgifter) och sina rättigheter i “CCPA”-avsnittet nedan. Kontakta oss-information anges i slutet av meddelandet för återkoppling eller frågor du kan ha om sekretess.

Detta meddelande gäller för företag som är del av Paysafe-koncernen, som använder olika handelsnamn i olika territorier och listan med Paysafe-företag som samlar in eller behandlar personuppgifter i enlighet med detta meddelande finns i slutet av detta dokument. Referensen till Paysafe (inklusive “vi”, “oss” eller “vår”) inkluderar ovanstående företag och alla relevanta koncernföretag.

Referenser till “dig” i detta meddelande är till den person som har åtkomst till eller ansöker om att använda Paysafe-tjänster (som definieras nedan) antingen på ditt eget konto eller för ett företags räkning. Detta innefattar, med avseende på en kund eller eventuell framtida kund till Paysafe, alla enskilda företag och huvudmän, inklusive en kunds verkställande direktörer och ekonomichefer, alla andra chefer och tjänstemän, aktieägare, partners och betalningsmottagare samt alla medlemmar i personalen, som har åtkomst till eller använder Paysafes tjänster för en kunds räkning.

Paysafe är besluten att skydda din integritet och kommer att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och samlas in, används, lagras och röjs i enlighet med detta meddelande.  Detta meddelande (tillsammans med våra användarvillkor som gäller för alla specifika tjänster du kan köpa eller använda) gäller för:

 • webbplatsen/portalen, funktioner och tjänster som tillhandahålls till dig när du besöker våra webbplatser, portaler eller våra betalningspaneler som våra kunder kan använda på sina webbplatser;
 • när du ansöker om att använda och/eller använder Paysafes produkter och tjänster (inklusive alla lojalitets- eller belöningsprogram, antingen poängbaserade eller på annat sätt ("Lojalitet"), samt när du begär ändringar av tjänsterna du använder;
 • för din användning av mjukvara inklusive terminaler, mobil- och skrivbordsapplikationer som tillhandahålls av Paysafe; och
 • e-post, andra elektroniska meddelanden inklusive sms, telefon, webbchatt, webbplats/portal och annan kommunikation mellan dig och Paysafe.

Sammantaget benämns dessa i detta meddelande “Tjänsterna".

INFORMATION VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

Personuppgifter och information som inte är personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter och information som inte är personuppgifter som rör dig.

Personuppgifter är uppgifter som kan användas unikt för att identifiera en enskild person, antingen direkt eller indirekt.

Paysafe samlar också in information som inte är personuppgifter eller kan anonymisera personuppgifter för att göra dem till icke personuppgifter. Personuppgifter och information som inte är personuppgifter är information som inte gör det möjligt att identifiera en specifik person, vare sig direkt eller indirekt. Paysafe kan samla in, skapa, lagra, använda och röja sådan information som inte är personuppgifter för rimliga affärsmässiga syften. Paysafe kan till exempel använda aggregerad transaktionsinformation för kommersiella syften som t.ex. trendanalys och användning av dataanalys för att få kunskap och insikter om betalningstransaktionsmönster och -användning.

I den utsträckning som internetprotokoll (IP-adress (eller liknande identifierare) definieras tydligt som personuppgifter i enlighet med alla lokala lagar och där sådan lokal lag är tillämplig på Tjänsterna, kommer vi att hantera sådana identifierare som personuppgifter.

Observera att Paysafe tillhandahåller tjänster både till enskilda konsumenter och företag och att detta sekretessmeddelande gäller för båda och ska läsas och tolkas i enlighet därmed.

SAMLA IN DIN INFORMATION

Vi samlar in följande information via följande metoder:

Information du ger oss: vi mottar och lagrar personuppgifter (inklusive finansiell information) som du tillhandahåller till oss när du (eller ditt företag) efterfrågar eller gör en ansökan om Tjänsterna; registrerar sig för att använda och/eller använder några Tjänster; laddar upp och/eller lagrar information hos oss genom att använda Tjänsterna; och när du kommunicerar med oss via e-post, sms, en webbplats eller portal, eller telefon eller annan elektronisk metod. Sådan information kan avse eller röra dig eller dina kunder och innefattar:

 • Namn inklusive förnamn och efternamn, födelsedatum, ålder, e-postadress, faktureringsadress, användarnamn, lösenord och/eller fotografi, biometrisk information, adress, yrke, nationalitet och vistelseland, en kopia av ditt ID-dokument, som t.ex. körkort eller pass, ditt socialförsäkringsnummer och/eller andra myndighetsutfärdade ID-dokument eller registreringsuppgifter.
 • Kortets primära kontonummer, kortets utgångsdatum, CVC-information (kortsäkerhetskod), kontonummer, kontosaldon och hur länge du har haft dessa konton, bankinformation och/eller uppgifter om kortutgivaren.
 • Information som rör artiklar som köpts, inklusive inköpsstället, värdet, tidpunkt och eventuell feedback som ges i samband med sådant köp, inklusive reserelaterade personuppgifter när du eller din kund utför transaktioner för flygbiljetter eller andra reserelaterade tjänster;
 • Information om din användning av Tjänsterna som t.ex. information om hur ofta du gör transaktioner med oss, din genomsnittliga transaktionsvolym, kontosaldon och personerna och företaget du skickar pengar till och som du mottar pengar från.
 • Poäng eller belöningar som tjänats in eller lösts in i något lojalitetsprogram;
 • Foton och videor, som tagits vid Paysafe-evenemang som du har registrerat dig för, för distribution till evenemangsdeltagare och i våra marknadsföringsmaterial för framtida evenemang; och
 • Annan information som du eller din kund tillhandahåller eller som skapas i samband med att Tjänsterna används.

Information vi samlar in om dig automatiskt: Paysafe tar emot och lagrar viss information automatiskt när du interagerar med Paysafe, antingen du öppnar ett konto eller genomför en transaktion med oss; till exempel via "kakor" eller liknande teknik. Vi erhåller också viss information när din webbläsare går in på Paysafe-tjänster eller reklam och annat innehåll som tillhandahålls av eller för Paysafes räkning på andra webbplatser, eller när du klickar på e-postmeddelanden. Insamling av denna information gör det möjligt för oss att bättre förstå besökarna och kunderna som använder och interagerar med Paysafe, var de kommer ifrån och hur de använder våra tjänster. Vi använder denna information för våra analyssyften och för att förbättra kvaliteten och relevansen hos våra tjänster för våra besökare och kunder. Denna information innefattar:

 • Teknisk information, inklusive internetprotokoll (IP)-adress som används för att ansluta din dator eller enhet till internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, typ av utrustning, tidszoninställningar, typer av webbläsar-plugins och versioner, operativsystemplattform, frekvens och längd på besök och vilka länkar du klickar på;
 • Information om ditt besök eller huruvida du öppnade ett e-postmeddelande, inklusive din geografiska plats, den fullständiga Uniform Resource Locators (URL)-klickströmmen till, via och från vår plats (inklusive datum/klockslag); produkter eller tjänster du visat eller sökt efter; sidresponstider, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, information om interaktion på sida (som t.ex. skrollning, klickar och musrörelser) och metoder som används för att bläddra bort från sajtens sida och eventuellt telefonnummer som används för att ringa vårt kundservicenummer.

Information som samlats in via våra applikationer: Om du laddar ner eller använder mobil- eller skrivbordsapplikationer som tillhandahålls av Paysafe, kan vi få information om din plats och din enhet eller tjänsten du använder (inklusive var en betalningstransaktion görs). Vissa enheter tillåter att applikationer får åtkomst till platsbaserad information i realtid (till exempel GPS). Våra mobil- och skrivbordsappar kan samla in sådan information från din mobilenhet eller din dator när som helst medan du laddar ner eller använder våra appar, om din enhet har åtkomst till platsdata i realtid aktiverad. Där så krävs kommer vi alltid att meddela dig om det är vår avsikt att samla in platsinformation i realtid och dessutom, där lagen kräver det, erhålla ditt samtycke. Vi kan använda sådan information av lagstadgade skäl, våra egna due diligence-kontroller, för att bättre förstå transaktionsmönster och för att optimera din upplevelse.

E-post och annan kommunikation: vi kan få information om dig och din användning av Tjänsterna när vi kommunicerar med varandra, inklusive när du öppnar meddelanden från oss och från användningen av elektroniska identifierare (ibland kända som “enhetsfingeravtryck”), till exempel, internetprotokoll-adresser eller telefonnummer.

Information från andra källor: vi kan få information om dig från andra källor och lägga till den till vår kontoinformation, inklusive när du ansöker om att använda Tjänsterna. Vi arbetar till exempel nära och mottar information från, tredje parter som t.ex. affärspartners, banker och andra finansinstitut, företag, underleverantörer inom tekniska tjänster, betalnings- och leveranstjänster, reklamnätverk, analysleverantörer, sökinformationsleverantörer, myndighetslistor och databaser, sociala mediesajter (inklusive inlägg som görs av eller om dig eller oss), kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsbyråer. Användning av kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsbyrå förklaras nedan. Vi kan också granska offentliga kommentarer och åsikter som lagts ut på socialanätverkssajter (t.ex. Facebook och Twitter) för att bättre förstå våra kunder och vårt tillhandahållande av och utveckling av Tjänster.

Information om andra personer om du ger oss information om andra personer, måste du ha informerat dem i förväg (till exempel genom att ge dem detta sekretessmeddelande) och du måste säkerställa att du har rätt att göra detta.

VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER FÖR

Vi kan använda och dela personuppgifter vi samlar in för följande syften:

 • För att tillhandahålla våra Tjänster till dig och ditt företag, inklusive uppfylla Paysafes skyldigheter gentemot dig eller gentemot finansinstitut eller andra institut i samband med de Tjänster vi tillhandahåller dig (och/eller ditt företag). I detta sammanhang registrerar vi och spårar transaktionsuppgifter som du (och/eller våra kunder) utför med avseende på Paysafe-tjänsterna; analysera och rapportera om din (och/eller dina kunders) användning av eventuell lojalitetstjänst; möjliggöra insamling eller inlösen av poäng eller annan belöningsvaluta avseende något lojalitetsprogram; underrätta dig om viktiga ändringar eller utveckling av vår webbplats eller våra varor och tjänster;
 • För att förbättra och utveckla vårt företag, inklusive utan begränsning optimera våra webbplatser/portaler, produkter och tjänster. Detta kan inkludera användning av information du anger i formulär men inte skickar till oss, till exempel genom att använda den informationen för att optimera vår(a) webbplats(er) och kontakta dig för kundservicesyften avseende det formuläret. Vi kan också använda dina personuppgifter för att utveckla och testa nya produkter och tjänster inklusive i vår säkrade och kontrollerade testmiljö eller ibland i våra leverantörers.
 • För att hantera och förstärka våra rättigheter, användarvilllkor eller andra kontrakt med dig (och/eller ditt företag), inklusive för att hantera eventuella omständigheter där transaktioner, belöningar eller poäng ifrågasätts; hantera, utreda och lösa klagomål; eller driva in skuld eller avseende din insolvens;
 • För att hantera och mildra våra kreditrisker och affärsvillkor. Om du ansöker om en av våra finansiella produkter, kan vi bedöma din finansiella ställning (och/eller av din affärsverksamhets), i den utsträckning detta anges i de tillämpliga användarvillkoren. Denna kreditkontroll kommer också att påverka eventuella sammankopplade parter såsom direktörer, aktieägare och uppdragsgivare. Vi kan göra det genom att motta och dela information från och med kreditupplysningsbyråer och brottsbekämpningsbyråer. Denna kreditkontroll kommer att påverka alla som du har ett gemensamt konto med eller liknande ekonomisk förening. Om det är en gemensam ansökan och sådan koppling inte redan finns, kan en sådan skapas. Dessa kopplingar kvarstår tills du lämnar in ett "meddelande om avskiljning" till kreditupplysningsföretag i den mån som sådan avskiljning är tillåten. För din information, kommer kreditupplysningsföretagen att registrera våra förfrågningar som kan ses av andra företag som gör sina egna kreditförfrågningar; och ett “fotavtryck” kan placeras på ditt kreditregister, vare sig du accepteras som vår kund eller inte. Om du är en direktör, kommer vi att söka bekräftelse från kreditupplysningsföretag att bostadsadressen du anger är densamma som finns i de relevanta företagens register (där det är tillämpligt). Dessutom kommer vi, där du mottar tjänster från oss, att ge information om hur du hanterar dina konton till kreditupplysningsföretag. Om du inte återbetalar pengar i sin helhet och i tid, kommer kreditupplysningsföretag att registrera den utestående skulden och kan dela denna information med annan organisation som utför kontroller som liknar våra. Registreringar blir kvar i arkiv hos sådana kreditupplysningsföretag i 6 år efter att de har avslutats, antingen de betalats av dig eller betalning uteblir, även om lagringsperioden kan variera hos olika kreditupplysningsföretag och territorier. Om du önskar ytterligare information om vår användning av kreditupplysningsföretag, kontakta oss;
 • För att förhindra och/eller upptäcka bedrägeri, ekonomiska brott, hantera risk och för att skydda oss själva, våra kunder och det ekonomiska systemet bättre, kan det bli nödvändigt att behandla och röja känslig personlig information (ibland känd som särskilda kategorier av personuppgifter) inklusive biometriska uppgifter till tredje parter som hjälper oss att hantera sådana risker, inklusive verifiering av identitet. Detta kan inkludera programvara och tjänster vi använder för att verifiera din identitet/ålder genom att fastställa om en selfie du tar överensstämmer med fotot på din ID-handling.
 • Under identifieringsprocessen kan vi använda en ansiktsigenkänningsprocedur för att jämföra din selfie med ditt uppladdade ID-dokument. Under denna procedur skapas biometriska uppgifter genom att skapa en digital karta av ditt ansikte för att bättre kunna jämföra ditt ID-foto och ditt selfie-foto. Det hjälper oss att minska bedrägerier och är därför ett viktigt allmänintresse. Men all biometrisk information som skapas raderas omedelbart efter en träff. Paysafe själva lagrar i allmänhet inte eller kvarhåller biometriska uppgifter därför att sådan information i allmänhet skapas med tredje parters säkra bedrägeribekämpningssystem. Om din biometriska information lagras, kvarhålls eller används direkt av Paysafe på något sätt, kommer du att underrättas om det vid insamlingsstället. Om du vill veta mer om våra policyer och procedurer med avseende på dina biometriska uppgifter eller vår användning av andra känsliga personuppgifter eller särskilda kategorier av personuppgifter, kan du kontakta oss via informationen som anges i avsnittet Kontakta oss;
 • För att förhindra, upptäcka och anmäla bedrägerier och andra brott och missbruk av det finansiella systemet eller för att bistå andra i att göra det, inklusive icke-efterlevnad av affärsvillkor och som kan involvera delandet av relevant eller nödvändig information vi har samlat in eller härlett från tredje parter för sådana syften. Paysafe deltar i satsningar mot bedrägerier som involverar bedömning av dig (och/eller dina kunder) och övervakar dina transaktioner och/eller platser, för att upptäcka mönster som kräver utredningar eller på annat sätt undersöker och bedömer risken för att bedrägeri sker. Vi kan göra det genom att använda produkter och tjänster från tredje parter. Därutöver kan vi, om du ger oss falsk eller oriktig information om dig, eller om vi upptäcker eller misstänker ett bedrägeri eller brott, vidarebefordra dina uppgifter till brottsbekämpande myndigheter och vi kan besluta att vidta rättsliga åtgärder mot dig;
 • För att kontakta dig om ditt konto, för att varsko dig om potentiella problem och för att svara på frågor du ställer till oss;
 • För att hantera risker, som t.ex. kreditrisker eller valutaväxlingsrisker, samt för att förhindra eller mildra informationssäkerhetsrisker;
 • För att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig, för att tillhandahålla informationen om produkter och tjänster du har beställt eller som vi tror kan vara av intresse för dig; för att få din uppfattning om våra varor, tjänster och vår(a) webbplats(er), avseende marknadsföring, marknadsundersökningar och liknande aktiviteter, kan vi använda dina personuppgifter för sådana syften vare sig du godkänts som kund eller fortsätter motta Tjänster. Om du inte längre vill ha marknadsföring eller reklam från Paysafe, kan du alltid avbryta den. Du kan hitta mer information om det i avsnittet om “Dina dataskyddsrättigheter”;
 • För att följa lokala och nationella lagar;
 • För att efterleva krav från brottsbekämpande myndigheter och regleringsmyndigheter motiverat av allmänintresse eller från kommersiella organisationer som du har eller har haft kontakter med, för att göra gällande, utöva eller försvara rättsanspråk eller för att skydda dina vitala intressen i dessa eller andra personers, till exempel för att hjälpa dessa myndigheter eller andra organisationer i kampen mot brottslighet och terrorism; och
 • För att efterleva kortsystemregler eller företagsvillkor.

Om du tillhandahåller information som ska publiceras eller visas på offentliga delar av webbplatsen/portalen eller överföras till andra användare av webbplatsen/portalen eller tredje parter, förstår du att sådan information kan användas av tredje parter som får åtkomst till informationen i något syfte. Denna information läggs ut av dig på egen risk och du måste följa användarvillkoren för sådan sajt.

RÖJANDE AV DIN INFORMATION

Vi röjer inte information som skulle kunna identifiera dig personligen, för någon utom för vad som beskrivs i detta meddelande och för de syften som beskrivs i detta meddelande, inklusive:

 • Inom Paysafe-koncernen för att hjälpa oss tillhandahålla våra tjänster och för vår egen interna hantering av kundrelationer, analys- och rapporteringssyften;
 • Till mottagare/avsändare av en betalning i samband med den specifika relevanta transaktionen (i allmänhet är information begränsad till fullständigt namn och e-postadress);
 • Kreditupplysningsföretag (där det är tillåtet enligt användarvillkor eller annat kontrakt) som beskrivs ovan. Om du önskar ytterligare information om vår användning av kreditupplysningsföretag, kontakta oss;
 • Bedrägeribekämpningsbyråer som beskrivs ovan, inklusive Action Fraud, Financial Fraud Action och the Financial Fraud Bureau och andra organisationer som bistår oss i hanteringen av bedrägerier och affärsrisker;
 • Tredje parts kredit- och finansinstitut (där det är tillåtet enligt några användarvillkor eller annat kontrakt), inklusive kreditinstitutet där du (eller ditt företag) har ditt/dina bankkonto(n) och kortsystem som styr utfärdandet och användningen av kredit-, debet-, betal-, köp- eller andra betalkort, alternativa betalsystem och andra finansinstitut som kan behandla betalningar och som inte bedriver verksamhet under Paysafes kontroll eller för någon vars handlingar eller underlåtelser Paysafe har betalningsskyldighet;
 • När vi tillhandahåller tjänster via tredje parter som t.ex. banker och andra företag, kan vi vara skyldiga att röja din information (inklusive information för "känn din kund" och "välståndskälla") med sådana företag för att bistå i deras egna lagstadgade skyldigheter eller riskbedömningar;
 • Tredje parts serviceleverantörer, inklusive leverantörer som bistår oss med tillhandahållandet av Paysafe-tjänster, inklusive behandling av beställningar, genomförande av beställningar, behandling av betalningar, hantering av kredit-, säkerhets-, sektor- och bedrägeririsk och marknadsföring, marknadsundersökningar och undersökningsaktiviteter som utförs för Paysafes räkning;  Då och då kan vi använda tjänster från tredjeparts-leverantörer för att bistå med tillhandahållandet av tjänster som kan kräva användning av personuppgifter, inklusive testning av driftsdata och för vilka lämpliga säkerhetsarrangemang kommer att implementeras;
 • Till tredje parter som inte agerar under våra instruktioner som en serviceleverantör (men kommer att omfattas av sina egna juridiska skyldigheter att skydda uppgifter), för att underlätta tillhandahållandet av Tjänsterna. Till exempel, banker och företag som underlättar handeln med dina aktier, kryptovalutor och andra finansiella instrument;
 • För att förhindra och/eller upptäcka bedrägeri, ekonomiska brott, hantera risk och för att skydda oss själva, våra kunder och det ekonomiska systemet bättre, kan det bli nödvändigt att behandla och röja känslig personlig information (ibland känd som särskilda kategorier av personuppgifter) inklusive biometriska uppgifter till tredje parter som hjälper oss att hantera sådana risker, inklusive verifiering av identitet.
 • Där lagen kräver eller medger det, kan Paysafe vara skyldig enligt lag att vidarebefordra information om dig till tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter världen över, eller om vi på annat sätt kan fastställa att det är lämpligt eller nödvändigt att göra det. Sådana röjanden kan också inkludera förfrågningar från statliga eller offentliga myndigheter eller kommersiella organisationer med vilka du kan ha mellanhavanden och som söker minska bedrägeririsk eller för rättstvister eller rättsprocess, för nationell säkerhet eller där vi bedömer att det är i nationellt eller offentligt intresse eller på annat sätt lagligt att göra det; Paysafe kommer vanligtvis inte att invända mot att meddela domstolsdokument eller liknande dokument som kräver röjande;
 • Företagsöverlåtelser. Paysafe kan köpa eller sälja affärsenheter eller dotterbolag: I de fallen kan vi överföra kundinformation som en företagstillgång. Utan begränsning för det föregående, om vårt företag ingår ett joint venture med eller säljs till eller fusionerar med en annan företagsenhet, kan din information röjas till våra nya företagspartners eller -ägare. Under dessa omständigheter informerar vi mottagaren om att din information måste behandlas i enlighet med de normer som beskrivs i detta meddelande; och
 • Med din tillåtelse, kan din information också användas för andra syften för vilka du ger din specifika tillåtelse.

Utom vad som krävs för utförandet av dess tjänster och som beskrivs ovan/bifogat, säljer Paysafe inte eller hyr ut, delar eller på annat sätt röjer personuppgifter om sina kunder till tredje parter för deras egna tredjeparts-marknadsföring utan att uppfylla nödvändiga juridiska skyldigheter (t.ex. samtycke, möjlighet att välja bort eller som lagen i övrigt medger). California Consumer Privacy Act (kalifornisk lag om skydd av medborgares personuppgifter)  använder en mycket vid definition av “försäljning” av uppgifter och boende i Kalifornien bör läsa “CCPA”-avsnittet nedan med avseende på försäljning av uppgifter.

ÖVERVAKNING

Vi kan övervaka eller registrera telefonsamtal, e-postmeddelanden, webbchatt eller annan kommunikation med dig för rättsligt föreskrivna syften, säkerhets-, kvalitetssäkrings- eller utbildningssyften. När du besöker våra kontor, kan övervakningsvideor (CCTV), åtkomstkontrollsystem och/eller andra övervakningssystem användas av säkerhetsskäl och för hälso- och säkerhetshanteringssyften.

DÄR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi, våra serviceleverantörer och andra parter med vilka vi kan dela dina personuppgifter (som beskrivs ovan) kan behandla dina personuppgifter på territorier som är belägna utanför det europeiska samarbetsområdet (“EES”) eller på annat sätt finns utanför det territorium där du bor. De kan också behandlas av personal (vår eller våra leverantörers) som bedriver verksamhet utanför EES-området eller territoriet där personuppgifterna samlades in. Sådan personal kan anlitas för, bland annat, genomförande av beställningar, behandling av betalningsuppgifter och supporttjänster i tillhandahållandet av Tjänsterna. Dessa länder kan ha dataskyddsnormer som skiljer sig från (och i vissa fall, är lägre än) de i ditt vistelseland.

Under dessa omständigheter, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande och tillämpliga dataskyddslagar; inklusive genom användningen av lämpliga skyddsåtgärder som lagen kräver för att säkerställa att internationella dataöverföringar är lagliga. Paysafe använder i allmänhet "typklausuler" som godkänts av Europakommissionen när de ingår avtal med tredjeparts datamottagare utanför EES som mottar data inifrån EES i syfte att behandla personuppgifter som överförs utanför EES.

HUR VI HÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER SÄKRA

Vi har implementerat tekniska, fysiska och organisatoriska/administrativa åtgärder avsedda att säkra dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och röjande. Dessa åtgärder innefattar:

•           Program för skriftlig informationssäkerhet;

•           Utsett en Chief Information Security Officer ("CISO") för att övervaka, implementera och genomdriva informationssäkerhetsprogrammet;

•           Utsett en Chief Privacy Officer ("CPO") för att övervaka, implementera och genomdriva sekretessprogrammet;

•           Kontinuerlig sårbarhetsbedömning och -övervakning;

•           Ha policyer och procedurer för hantering av informationssäkerhetsrisker på plats;

•           Ha en fastställd incidentresponsplan;

•           Åtkomstkontroller till informationssystem, utformade för att autentisera användare och tillåta åtkomst endast till behöriga personer;

•           Begränsa åtkomst till fysiska platser som innehåller personuppgifter endast till behöriga personer;

•           Säkra alla personliga uppgifter, både på väg och i vila;

•           Multifaktorautentisering för all personal som har åtkomst till personuppgifter;

•           Upprätthålla verifieringskedjor som rör intern och extern åtkomst till och ändringar av personuppgifter;

•           Anammat säker utvecklingspraxis för internt utvecklade applikationer;

•           Utföra due diligence avseende informationssäkerhet på tredjeparts-leverantörer;

•           Utföra utbildning i säkerhetsmedvetenhet regelbundet.

Att din information är trygg och säker beror också på dig. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord eller åtkomstkod för åtkomst till vissa delar av dina webbplats-/portal- eller mobilapplikationer och liknande, är du ansvarig för att hålla detta lösenord och/eller åtkomstkod konfidentiellt. Du får inte dela ditt lösenord och/eller åtkomstkod med någon annan. Du måste säkerställa att det inte förekommer någon obehörig användning av ditt lösenord och åtkomstkod. Paysafe kommer att agera på anvisningar och information som mottas från en person som går in med ditt användar-id och lösenord och du förstår att du ansvarar helt för all användning och alla åtgärder som kan äga rum vid användningen av ditt konto, om lagen inte kräver annat. Du måste omedelbart meddela Paysafe om information du har tillhandahållit oss har ändrats.

Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för din information som överförs till vår sajt, såvida du inte kommunicerar med oss via en säker kanal som vi har tillhandahållit. När vi har mottagit din information, kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

SÅ LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Perioderna under vilka vi behåller dina personuppgifter fastställs baserat på arten och typen av information, Paysafe-tjänsten och landet i vilket de tillhandahålls samt tillämpliga lokala juridiska eller lagstadgade krav. I allmänhet, när de inte längre behövs för ett legitimt affärssyfte eller -orsak, kommer din information att raderas eller så anonymiserar eller aggregerar vi den med annan information för att göra den icke-personlig.

Om du använder Tjänsterna, kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge de behövs för att tillhandahålla tjänsterna du önskar. Det innebär i allmänhet att vi behåller dina personuppgifter så länge som du är vår kund (eller inleder en sådan ansökan) och under en period därefter. Detta innefattar också användningen och lagrandet av dina personuppgifter när du inleder en ansökan om genomförande av Tjänster, oberoende av om du genomför en sådan ansökningsprocedur eller accepteras som kund.

Lagringsperioden kan också bero på de juridiska och lagstadgade kraven i landet där du vistas. Vi kommer att lagra personuppgifter som bevis på våra kontakter med dig (inklusive om det skedde några finansiella transaktioner eller inte), för att hantera eventuella frågor eller tvister, inklusive att försvara sig mot eller inleda rättsliga förfaranden. Vi kommer till exempel att lagra din information under den tidsperiod som lokala lagar medger för att inleda ett rättsligt förfarande (så kallade "preskriptionsförordningar"), eller så länge som vi beordras enligt en order från domstol, eller av brottsbekämpande myndigheter eller våra regulatorer; eller som lagen på annat sätt kräver eller medger (till exempel; lagrandet av KYC/Känn din kund/registreringar under lagar gällande bekämpning av penningtvätt eller liknande).

Vi kan också fortsätta skicka direkt marknadsföring till dig i enlighet med lokala lagar där du inte har motsatt dig sådan marknadsföring.

DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER

Du har många rättigheter som du kan utöva avseende dina personuppgifter. Dessa rättigheter kan gälla under ett flertal olika regelverk, till exempel den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som är allmänt tillämplig på invånare i EES-området och California Consumer Protection Act (CCPA) vilken är allmänt tillämplig på invånare i Kalifornien. Om du vill kan du få åtkomst till, korrigera eller uppdatera dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du också be oss radera dina personuppgifter, motsätta dig behandlingen av dem eller tillfälligt begränsa behandlingen av dem medan du utövar dina andra rättigheter. Därutöver kan du begära att vissa av dina personuppgifter överförs till en annan serviceleverantör (så kallad dataportabilitet). Du kan också ha rätt att "välja bort" viss användning av dina personuppgifter, inklusive att be oss begränsa delningen av dina personuppgifter med närstående och icke-närstående tredje parter. Sekretesslagar fortsätter att utvecklas och om du tror eller är osäker på huruvida någon rättighet gäller dig eller inte kan du kontakta oss för bedömning och rådgivning.

Till den grad GDPR gäller, kan du när du ger oss ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter, när som helst återkalla det. Återkallning av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten i någon behandling vi utfört före ditt återkallande, och det kommer inte att påverka behandling av dina personuppgifter som utförs i enlighet med andra lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter annat än samtycke. Du kan till exempel avbryta marknadsföringskommunikation vi skickar till dig genom att klicka på länken "säg upp prenumeration" eller "avanmäl" i kommunikation du mottar eller i enlighet med anvisningarna som vi tillhandahåller varje gång, men vi kommer att fortsätta skicka dig drifts- eller servicemeddelanden avseende dina Tjänster.

Observera att beroende på landet där du använder Tjänsterna, är kanske inte alla ovanstående rättigheter tillgängliga för dig. Det kan också finnas fall där dessa rättigheter inte kan tillämpas: du kan till exempel inte invända mot att vi använder din information när lagen så kräver eller för att hantera ett klagomål; på samma sätt kan du inte be oss radera din information om du vill fortsätta använda våra Tjänster eller där sådan information är nödvändig för att registrera våra avtalsförhållanden, som krävs av lagen (till exempel lagringen av identitets- och verifieringskrav för bedrägeribekämpning eller "känn din kund"), eller för att försvara eller lägga fram rättsanspråk och rättsliga åtgärder.

Du har alltid rätt att inlämna klagomål till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Du kan också väcka talan vid domstol för att kräva ersättning för skada eller obehag som orsakats av vår underlåtelse att följa dataskyddslagstiftningen.

Om du vill lära dig mer om dina rättigheter eller utöva dina rättigheter ska du fylla i vårt juridiska formulär.

AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

I vissa fall kan vår användning av personuppgifter resultera i att automatiska beslut fattas (inklusive profilering) som juridiskt påverkar dig eller avsevärt påverkar dig.

Automatiska beslut innebär att ett beslut som rör dig görs automatiskt på grundval av en datorberäkning (genom att använda mjukvarualgoritmer), utan vår mänskliga granskning. Vi använder till exempel automatiserade beslut för att utföra kreditprövningar av dig när du ansöker om vissa Tjänster eller för att genomföra bedrägerikontroller, som förklaras i avsnittet “Vad vi använder dina personuppgifter för”. Vi har implementerat åtgärder för att skydda rättigheter och intressen för personer vars personuppgifter omfattas av automatiserat beslutsfattande. Därutöver, om du använder Tjänsterna i EES, när vi fattar ett automatiserat beslut om dig, har du rätt att invända mot beslutet, att uttrycka din åsikt och att kräva att en människa granskar beslutet. Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss via nedanstående information.  Sekretesslagar fortsätter att utvecklas och om du tror eller är osäker på huruvida någon rättighet gäller dig eller inte kan du kontakta oss för bedömning och rådgivning.

JURIDISKT UNDERLAG FÖR BEHANDLING

Paysafe kommer endast att behandla personuppgifter i enlighet med lagen. Sådana lagar varierar över olika territorier och mer specifik information är tillgänglig på begäran. I allmänhet kommer Paysafe antingen att behandla:

 • Med ditt samtycke, till exempel för att skicka marknadsföringsmeddelanden om produkter och tjänster i enlighet med dina intressen och preferenser;
 • När det krävs för genomförandet av eller ingående av avtal vi har med dig, till exempel för att tillhandahålla Tjänsterna till dig som du prenumererat på - i detta sammanhang behöver vi information, annars kommer vi inte att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig. Om vi till exempel är skyldiga att verifiera din identitet och du inte tillhandahåller relevant information till oss, kanske vi inte kan öppna ett konto för dig;
 • Där Paysafe har ett legitimt intresse att behandla uppgifter, förutsatt att sådan behandling inte kringgår dina egna rättigheter och friheter att motsätta dig sådan behandling; Till exempel för att hålla dig informerad om din användning av Tjänsterna, förbättra och utveckla Tjänsterna, genomföra onlinereklam eller andra marknadsföringsaktiviteter, samt hantera och genomdriva kravet;
 • Där Paysafe har en juridisk skyldighet att samla in dina personuppgifter eller på annat sätt behöver dina personuppgifter för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons vitala intressen. Där det är nödvändigt för att efterleva reglerna som våra lagstiftare ålägger oss; eller
 • I undantagsfall kan vi dela din information med en tredje part när det är nödvändigt av hänsyn till allmänintresset, till exempel när brottsbekämpande myndigheter eller andra tredje parter som du har kontakt med begär information för att utreda ett brott eller på annat sätt en överträdelse av tredjeparts affärsvillkor.

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information rörande den juridiska grunden på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, för någon specifik behandling, kontakta oss genom att använda kontaktinformationen i avsnittet Kontakta oss nedan.

SPÅRA INTE

Vissa webbläsare kan skicka ut "spåra inte"-signaler. Men det finns ingen branschstandard på plats för närvarande avseende vad webbplatser och andra onlinetjänster ska göra om de mottar sådana signaler. Om en sådan standard skulle utvecklas, kommer vi att återvända till vår policy, men för närvarande vidtar vi inte några åtgärder vid mottagande av sådana signaler.

KAKOR

Läs också vår Kakpolicy för information om hur vi samlar in, använder eller röjer information avseende kakor. Annars, vänligen Kontakta oss.

ÄNDRINGAR AV VÅRT SEKRETESSMEDDELANDE

Vi kan från tid till annan, göra ändringar i vårt sekretessmeddelande. Om vi gör viktiga ändringar av hur vi behandlar din information, kommer vi att underrätta dig via ett meddelande på denna webbplats/portal. Datum då sekretessmeddelandet senast ändrades visas längst ner på sidan. Säkerställ att du regelbundet besöker vår webbplats/portal och detta sekretessmeddelande för att se om ändringar skett. Men om vi är skyldiga enligt lag att meddela dig i förväg om ändringar av detta sekretessmeddelande och/eller söka ditt samtycke till ändringar av vår användning av dina personuppgifter, kommer vi att göra det.

LÄNKAR TILL TREDJEPARTS-SAJTER

Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från våra partnernätverks, annonsörers och dotterbolags webbplatser: Om du följer en sådan länk, observera att dessa webbplatser har sina egna sekretess- och kakpolicyer och Paysafe har inget ansvar eller skadeståndsansvar för dessa tredje parters webbplatser.

GLOBALT MEDDELANDE

Detta meddelande är globalt till omfattningen, men är inte avsett att kringgå några juridiska rättigheter eller förbud i något territorium där sådana rättigheter eller förbud gäller. I detta fall ska rättigheterna och skyldigheterna som anges i detta meddelande gälla, med förbehåll endast för ändring enligt någon tillämplig lag som har företräde.

EU-REPRESENTANT

Företagen i Paysafe-koncernen som är baserade utanför EES har valt följande enhet som sin EU-representant: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgarien. Du kan nå EU-representanten med kontaktinformationen som anges under avsnittet Kontakta oss nedan.

REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN

I den utsträckning som krävs enligt Europeiska unionen (Utträde) Akt 2018 eller annan lagstiftning avseende "Brexit" har företagen i Paysafe-koncernen som är baserade utanför Storbritannien valt följande enhet som deras representant för Storbritannien: Skrill Holdings Limited, 1st floor, 2 Gresham Street, London, England, EC2V 7AD, Storbritannien. Du kan nå representanten i Storbritannien med kontaktinformationen som anges under avsnittet Kontakta oss nedan.

KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

Alla kommentarer, förfrågningar och krav som rör vår användning av din information är välkommen. Om du vill utöva några av dina rättigheter eller få ytterligare information om Paysafe group-företagen som detta meddelande rör, ska du skriva till nedanstående adress och märka det med FAO Privacy Department eller kontakta oss.

Paysafe-koncernens dataskyddschef är personen som anges nedan och kan kontaktas via länken Kontakta oss på nedanstående adress:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st Floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD United Kingdom

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Om du är boende i Kalifornien och använder våra konsumenttjänster, kan du ha vissa rättigheter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA) som beskrivs nedan.

VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN

Under de senaste 12 månaderna, samlade vi in följande personuppgifter:

 • Identifierare som t.ex. ditt namn, din ålder, ditt födelsedatum, adress och andra kontaktuppgifter, en kopia av din ID-handling (som t.ex. körkort eller pass) samt ditt socialförsäkringsnummer och/eller annan myndighetsutfärdad ID-handling eller registreringsuppgifter.
 • Professionell eller anställningsrelaterad information som t.ex. ditt yrke;
 • Internetaktivitet, som anges i vårt kak-meddelande, men inklusive historik avseende besök och interaktion med våra Tjänster, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk och annan information som samlas in automatiskt.
 • Geolokaliseringsdata i den mån vi behöver verifiera din plats för myndighetskontroll eller bedrägeribekämpningssyften beroende på Tjänsterna som tillhandahålls och din användning av dem (vissa lagar kan till exempel kräva att vi identifierar din plats om användningen av Tjänster inbegriper hasardspel);
 • Kommersiell information, som t.ex. information om dina bankrelationer, inklusive kontonummer, betalkorts- och kreditkortsnummer, kontosaldon och hur länge du har innehaft dessa konton.

Vi samlar in denna personliga information för att ta ansvar för och upprätta ditt konto och för att tillhandahålla våra Tjänster till dig.

DELA DIN PERSONLIGA INFORMATION MED TREDJE PARTER

Under de senaste 12 månaderna, har vi delat informationen som beskrivs ovan med tredje parter för våra affärssyften t.ex. med våra dotterbolag eller när det gäller att använda en serviceleverantör för att hjälpa oss tillhandahålla Tjänsterna till dig. Kategorierna för sådana serviceleverantörer beskrivs i avsnittet Röjande av din information.

Vi "säljer" inte personuppgifter i traditionell mening, men vi säljer personuppgifter så som den termen används i CCPA: Under de senaste 12 månaderna har vi sålt individuella identifierare genom vår användning av kakor och liknande teknik för användare som inte väljer bort sådan användning av uppgifter. Vi säljer dessa identifierare till adtech-leverantörer och annonsörer som tillhandahåller målriktad marknadsföring. 

Du kan stänga "av" eller sätta "på" din kak-användning i kontrollpanelen för samtycke online som är tillgänglig via länken "Kak-inställningar" på alla våra webbplatser och portaler.

Sälj inte mina personuppgifter

DINA CCPA-RÄTTIGHETER AVSEENDE SEKRETESS

Du har rättigheter som du kan utöva avseende dina personuppgifter. I synnerhet:

 • Rätt till åtkomst: du kan begära information om de kategorier av personuppgifter vi har samlat in om dig, kategorierna av källor som dina personuppgifter har samlats in från, den affärsverksamhet eller det kommersiella syftet med att samla in eller sälja din information, samt de kategorier av tredje parter som vi kan dela dem med eller som vi kan sälja dina personuppgifter till och de kategorier av personuppgifter som har tillhandahållits till sådana tredje parter. Du kan också begära en kopia av de specifika personuppgifter vi har samlat in om dig i ett maskinläsbart format:
 • Rätt till radering: Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade:
 • I den mån vi säljer dina personuppgifter har du rätt att begära att vi slutar sälja personuppgifter om dig till tredje parter eller så kan du slå "av" dina kak-inställningar här (vilket har samma effekt som att välja bort försäljning av dina personuppgifter):
 • Rätt till icke-diskriminering: du har rätt att inte bli diskriminerad på grund av att du har åberopat någon av dina konsumenträttigheter som listas ovan. Med andra ord, ska vi inte tillhandahålla en annan kvalitet på tjänsterna till dig på grund av att du har valt att utöva någon av dina rättigheter.

Du kan bemyndiga en person att agera för din räkning avseende att utöva dessa rättigheter men vi kan behöva vidta vissa åtgärder för att verifiera att begäran är legitim dvs. att den verkligen kommer från dig och att den görs för din räkning. Vi kan till exempel kräva din undertecknade tillåtelse som visar att du har godkänt att ombudet skickar begäran för din räkning.

Observera att där vi använder och röjer personuppgifter för syften som rör säkerhet, bedrägeriupptäckt och andra liknande syften, kan vissa av dina rättigheter vara begränsade. Som sådan, vänligen beakta att det kan finnas fall där din begäran inte kan uppfyllas. Det är till exempel, som CCPA medger, möjligt att vi kanske inte kan följa en begäran om att radera dina personuppgifter om vi behöver den informationen i syfte att upptäcka säkerhetsincidenter, eller skydda mot illvillig, missledande, bedräglig eller olaglig verksamhet, där sådan information krävs för att registrera våra avtalsförhållanden eller dina transaktioner eller där det krävs eller där lagen på annat sätt medger det.

Om du vill lära dig mer om dina rättigheter eller utöva dina rättigheter ska du fylla i vårt juridiska formulär.

 

KONTAKTA OSS

Boende i Kalifornien kan också ringa oss på +1 855 719 2087 (avgiftsfritt nummer, mellan 9.00 och 19.00 EST) eller via Kontakta oss-informationen som anges ovan.

 

Detta meddelande ändrades senast den 27 december 2022.

Lista med platser som behandlar dina personuppgifter

Paysafe Group omfattar Paysafe Group Holdings Limited tillsammans med sina dotterbolag. Nedan hittar du en lista med företagen i Paysafe Group, som behandlar personuppgifter inom ramen för den globala integritetspolicyn för Paysafe Group:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Tyskland)
 • EcomAccess INC (Kanada)
 • Flagship Merchant Service LLC (Delaware, USA)
 • Global Merchant Advisors LLC (Delaware, USA)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • Income Access Limited (UK)
 • Leaders Merchant Services LLC (Delaware, USA)
 • MAC Limited (Gibraltar)
 • NT Services Limited (Alberta, Kanada)
 • Openbucks Corp (Delaware, USA)
 • Optimal Payments Services Inc (Delaware, USA)
 • Pays Services India LLP (Indien)
 • Pays Services Italy S.r.l (Italien)
 • PAYS Services UK Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulgarien)
 • Paysafe Capital LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Financial Services (Kanada) Inc (British Columbia, Kanada)
 • Paysafe Financial Services Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Group Holdings Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Limited (Isle of Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (Delaware, USA)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (Delaware, USA)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Delaware, USA)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irland)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irland)
 • Paysafe Processing Limited (Storbritannien)
 • Paysafe Services (Canada) Inc. / Services Paysafe (Canada) Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Österrike)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turkiet)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com Tyskland (Dotterbolag till Prepaid Services Company Ltd) (Tyskland)
 • paysafecard.com MENA DMCC (Förenade Arabemiraten)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V. (Mexiko)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Schweiz)
 • Paysafecard.com USA Inc (USA)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Österrrike)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Storbritannien)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Österrike)
 • Prepaid Services Company Limited (Storbritannien)
 • Sentinel Bidco Ltd (Storbritannien)
 • Skrill Limited (Storbritannien)
 • Skrill New York, Inc (Delaware, USA)
 • Skrill Services GmbH (Tyskland)
 • Skrill USA Inc (Delaware, USA)