Пазарувай онлайн - плащай офлайн!

ОУ за ползването на Paysafecash

Промени в услугите на Paysafecash поради Брекзит

Как планираме бизнеса си след Брекзит

Великобритания („ВБ‟) се предвижда на 31.01.2020 да започне процеса на договорено излизане от ЕС (наричан най-общо „Брекзит‟). Положихме всички усилия да намалим до минимум влиянието на Брекзит върху нашите клиенти и да гарантираме, че Paysafecash може да ти предложи услугите си без прекъсвания.

За целта трябва да променим начина, по който предоставяме услуги в твоята страна.

В момента предоставяме услугите си в твоята страна чрез Prepaid Services Company Limited, институция за електронни пари, одобрена и регулирана от Органа за финансово поведение на Великобритания (британски фирмен регистрационен номер: 900021).

Поради Брекзит бихме искали да предоставяме услуги в твоята страна от 29 януари 2020 г. чрез компания със седалище в Ирландия, наречена Paysafe Prepaid Services Limited („PPSL‟) PPSL е одобрена и регулирана от Централната банка на Ирландия (Ирландската централна банка) като институция за електронни пари.

Промени в нашите Общи условия

Поради горните причини услугите, които получаваш от Paysafecash, ще се предоставят от PPSL от 29 януари 2020 г. и след това ще бъдат подчинени на новите Общи условия („ОУ‟) между теб и PPSL. Новите условия по същество съответстват на текущите условия между теб и Prepaid Services Company Limited и ти ще получиш същите услуги, както преди. Необходими са незначителни промени в настоящите условия, които съдържат прехвърлянето на правата и задълженията от този договор с теб и на ОУ с PPSL, а именно:

  • Промяна на данните на доставчика на услуги от Paysafecash на PPSL;
  • Промяна в приложимото законодателство и юрисдикция на Ирландия;
  • Промяна на данни за контакт на компетентното лице/място, в случай на оплакване; и
  • Актуализиране на информацията за компенсации.

Новите ОУ ще намериш по-долу.

До 29 януари 2020 г. важат предишните ОУ за нашите продукти, които можеш да видиш и изтеглиш, както обикновено, по-долу.

Какво трябва да направиш сега?

Не е необходимо да правиш нищо, ако си съгласен с промените, описани по-горе. Тези промени влизат в сила на 29 януари 2020 г. и автоматично ще се прилагат за услугите, които ти предоставяме от тази дата. Съществуващите кредитни салда в Prepaid Services Company Limited се прехвърлят автоматично в PPSL и са на твое разположение, както и досега.

Ако не си съгласен с промените, можеш да прекратиш договора си с нас преди 29 януари 2020 г. с незабавно действие. Можеш да намериш повече информация за твоите права за прекратяване в раздел „Прекратяване“ в нашата актуална версия на ОУ.

Оценяваме твоето търпение, докато правим тези необходими промени в нашия бизнес.

Имаш въпроси?

Тук ще намериш най-честите въпроси и отговори за ползването на Paysafecash.

Води към ЧЗВ