Nakupovať online - zaplatiť offline!

VOP k používaniu Paysafecash

Zmeny v službách od Paysafecash následkom Brexitu

Ako plánujeme vykonávať našu obchodnú činnosť po Brexite

Spojené kráľovstvo („UK“) začne k dátumu 31.01.2020 predbežný proces dohodnutého vystúpenia z EÚ (čo sa všeobecne označuje názvom „Brexit“). Veľmi sme si dali záležať na tom, aby sme čo najviac znížili následky na našich zákazníkov a zabezpečili, aby ti Paysafecash aj naďalej mohla nepretržite poskytovať služby.

Na tento účel musíme zmeniť spôsob, akým ponúkame služby v tvojej krajine.

V tvojej krajine momentálne poskytujeme služby prostredníctvom spoločnosti Prepaid Services Company Limited, ktorá je inštitúciou elektronického peňažníctva schválenou a regulovanou britským Úradom finančného dozoru Financial Conduct Authority (identifikačné číslo organizácie v Británii: 900021).

Kvôli Brexitu by sme chceli v tvojej krajine od 29. januára 2020 začať poskytovať služby prostredníctvom novo založenej spoločnosti so sídlom v Írsku, Paysafe Prepaid Services Limited („PPSL“). PPSL je schválená ako inštitúcia elektronického peňažníctva Central Bank of Ireland (Írska centrálna banka), ktorá ju reguluje.

Zmeny v našich obchodných podmienkach

Z vyššie uvedených dôvodov budú služby, ktoré ti ponúka Paysafecash, poskytované od 29. januára 2020 spoločnosťou PPSL a budú podliehať novým Všeobecným obchodným podmienkam („VOP“) medzi tebou a PPSL. Nové VOP sú v zásade rovnaké ako súčasné VOP medzi tebou a Prepaid Services Company Limited a budú ti poskytované rovnaké služby ako doteraz. Malé zmeny v súčasných VOP sú potrebné na to, aby odrážali určenie práv a povinností v rámci tejto zmluvy s tebou a v rámci VOP so spoločnosťou PPSL, a to síce:

  • zmena údajov poskytovateľa služieb Paysafecash na spoločnosť PPSL;
  • zmena rozhodného práva a jurisdikcie na Írsko;
  • zmena kontaktných údajov určeného miesta v prípade, že máš sťažnosť; a
  • aktualizácia informácií týkajúcich sa kompenzačnej schémy.

Nové VOP môžeš nájsť ďalej.

Do 29. januára 2020 budú naše produkty naďalej podliehať doteraz platnými VOP, ktoré si môžeš ďalej pozrieť a stiahnuť ako doteraz.

Čo musíš teraz urobiť?

Ak súhlasíš so zmenami popísanými vyššie, nemusíš urobiť nič. Tieto zmeny vstúpia do platnosti 29. januára 2020 a automaticky sa uplatnia na služby, ktoré ti od toho dátumu budeme poskytovať. Akýkoľvek zostatok u spoločnosti Prepaid Services Company Limited bude automaticky prevedený na spoločnosť PSL a bude ti dostupný ako doteraz.

Ak nesúhlasíš s týmito zmenami, môžeš tvoju zmluvu s nami ukončiť s okamžitým účinkom do 29. januára 2020. Ďalšie informácie ohľadom na tvoje práva ukončenia zmluvy nájdeš v odseku „Ukončenie“ v našej súčasnej platnej verzii VOP.

Ďakujeme ti za trpezlivosť v období, kedy vykonávame tieto zmeny, nevyhnutné pre naše podnikanie.

Všeobecné obchodné podmienky

28.01.2020

Stiahnutie (PDF)

Zásady používania súborov cookies

Smernica na ochranu osobných údajov

Máš otázky?

Tu nájdeš najčastejšie otázky a odpovede k používaniu Paysafecash.

Tu prejdeš k často kladeným otázkam