Nakupovať online - zaplatiť offline!

VOP k používaniu Paysafecash

Zmeny v službách od Paysafecash následkom Brexitu

Ako plánujeme vykonávať našu obchodnú činnosť po Brexite

Spojené kráľovstvo („UK“) začne k dátumu 31.01.2020 predbežný proces dohodnutého vystúpenia z EÚ (čo sa všeobecne označuje názvom „Brexit“). Veľmi sme si dali záležať na tom, aby sme čo najviac znížili následky na našich zákazníkov a zabezpečili, aby ti Paysafecash aj naďalej mohla nepretržite poskytovať služby.

Na tento účel musíme zmeniť spôsob, akým ponúkame služby v tvojej krajine.

V tvojej krajine momentálne poskytujeme služby prostredníctvom spoločnosti Prepaid Services Company Limited, ktorá je inštitúciou elektronického peňažníctva schválenou a regulovanou britským Úradom finančného dozoru Financial Conduct Authority (identifikačné číslo organizácie v Británii: 900021).

Kvôli Brexitu by sme chceli v tvojej krajine od 29. januára 2020 začať poskytovať služby prostredníctvom novo založenej spoločnosti so sídlom v Írsku, Paysafe Prepaid Services Limited („PPSL“). PPSL je schválená ako inštitúcia elektronického peňažníctva Central Bank of Ireland (Írska centrálna banka), ktorá ju reguluje.

Zmeny v našich obchodných podmienkach

Z vyššie uvedených dôvodov budú služby, ktoré ti ponúka Paysafecash, poskytované od 29. januára 2020 spoločnosťou PPSL a budú podliehať novým Všeobecným obchodným podmienkam („VOP“) medzi tebou a PPSL. Nové VOP sú v zásade rovnaké ako súčasné VOP medzi tebou a Prepaid Services Company Limited a budú ti poskytované rovnaké služby ako doteraz. Malé zmeny v súčasných VOP sú potrebné na to, aby odrážali určenie práv a povinností v rámci tejto zmluvy s tebou a v rámci VOP so spoločnosťou PPSL, a to síce:

  • zmena údajov poskytovateľa služieb Paysafecash na spoločnosť PPSL;
  • zmena rozhodného práva a jurisdikcie na Írsko;
  • zmena kontaktných údajov určeného miesta v prípade, že máš sťažnosť; a
  • aktualizácia informácií týkajúcich sa kompenzačnej schémy.

Nové VOP môžeš nájsť ďalej.

Do 29. januára 2020 budú naše produkty naďalej podliehať doteraz platnými VOP, ktoré si môžeš ďalej pozrieť a stiahnuť ako doteraz.

Čo musíš teraz urobiť?

Ak súhlasíš so zmenami popísanými vyššie, nemusíš urobiť nič. Tieto zmeny vstúpia do platnosti 29. januára 2020 a automaticky sa uplatnia na služby, ktoré ti od toho dátumu budeme poskytovať. Akýkoľvek zostatok u spoločnosti Prepaid Services Company Limited bude automaticky prevedený na spoločnosť PSL a bude ti dostupný ako doteraz.

Ak nesúhlasíš s týmito zmenami, môžeš tvoju zmluvu s nami ukončiť s okamžitým účinkom do 29. januára 2020. Ďalšie informácie ohľadom na tvoje práva ukončenia zmluvy nájdeš v odseku „Ukončenie“ v našej súčasnej platnej verzii VOP.

Ďakujeme ti za trpezlivosť v období, kedy vykonávame tieto zmeny, nevyhnutné pre naše podnikanie.

Všeobecné obchodné podmienky

platné od 01.03.2020

Stiahnutie (PDF)


platné od 29.01.2020

Stiahnutie (PDF)


platný do 28.01.2020

Stiahnutie (PDF)

Zásady používania súborov cookies

Smernica na ochranu osobných údajov

Máš otázky?

Tu nájdeš najčastejšie otázky a odpovede k používaniu Paysafecash.

Tu prejdeš k často kladeným otázkam