Nakupovať online - zaplatiť offline!

Tiráž a spôsoby kontaktovania

Tiráž

Paysafe Prepaid Services Limited
Grand Canal House
Grand Canal Street Upper
Dublin 4, D04 Y7R5
Írsko

Identifikačné číslo organizácie: 626671

Kontakt:

E-mail: support@paysafecash.com
Internet: www.paysafecash.com

Služobná horúca linka:  0800-005-131 (za cenu miestneho volania)
Servisné časy: Pondelok až piatok od 12:00 do 17:00

Máš otázky?

Tu nájdeš najčastejšie otázky a odpovede k používaniu Paysafecash.

Tu prejdeš k často kladeným otázkam