Nakupovať online - zaplatiť offline!

Tiráž a spôsoby kontaktovania

Tiráž

Paysafe Prepaid Services Limited
3. poschodie
Kilmore House
Spencer Dock
Dublin 1
D01 YE64

Írsko

Írske identifikačné číslo organizácie: 626671

 

Kontakt:

E-mail: support@paysafecash.com
Internet: www.paysafecash.com

Služobná horúca linka:  (353) 1963 8893 (*medzinárodné telefónne číslo - kontaktuj svojho poskytovateľa služieb pre informácie o dodatočných nákladoch.)

Servisné časy: Pondelok – piatok 12:00 – 17:00 (miestneho času)