Handla online – betala offline!

Allmänna villkor för att använda Paysafecash

Ändringar i Paysafecashs tjänster till följd av brexit

Hur vi planerar vår verksamhet efter slutförandet av brexit

Förenade kungariket (”UK”) kommer antagligen att börja processen med det framförhandlade utträdet ur EU den 31.01.2020 (vilket i allmänhet kallas ”Brexit”). Vi har gjort allt för att minimera följderna av brexit för våra kunder och för att säkerställa att Paysafecash kan erbjuda dig en oavbruten service.

För detta ändamål måste vi förändra det sätt på vilket vi tillhandahåller tjänster i ditt land.

Vi tillhandahåller för närvarande våra tjänster i ditt land via Prepaid Services Company Limited, ett institut för elektroniska pengar som har godkänts och regleras av den brittiska finansinspektionen, Financial Conduct Authority (brittiskt organisationsnummer: 900021).

Till följd av Brexit kommer vi att från den 29 januari 2020 tillhandahålla tjänster i ditt land genom ett irländskt företag som heter Paysafe Prepaid Services Limited (”PPSL”). PPSL är godkänt och regleras av Central Bank of Ireland (centralbanken i Irland) som ett institut för elektroniska pengar.

Ändringar i våra avtalsvillkor

Av de skäl som anges ovan kommer tjänsterna som Paysafecash erbjuder dig från den 29 Januari 2020 att tillhandahållas av PPSL och omfattas då av de nya allmänna affärsvillkoren mellan dig och PPSL. De nya allmänna avtalsvillkoren är i huvudsak desamma som de nuvarande allmänna avtalsvillkoren mellan dig och Prepaid Services Company Limited och innehåller samma tjänster som tidigare. Mindre ändringar krävs av de nuvarande allmänna avtalsvillkoren, som gäller överföringen av rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal med dig och de allmänna avtalsvillkoren för PPSL, nämligen:

  • Ändring av uppgifterna om serviceleverantör från Paysafecash till PPSL;
  • Ändring av tillämplig lag och jurisdiktion till Irland;
  • Ändring av kontaktuppgifterna till den ansvariga kontaktpunkten om du har ett klagomål; och
  • Uppdatering av informationen om ersättningssystemet.

Nedan hittar du de nya allmänna avtalsvillkoren.

Fram till den 29 Januari 2020 gäller de aktuella allmänna affärsvillkoren för våra produkter som du nedan kan se och ladda ner som vanligt.

Vad måste du göra nu?

Du behöver inte göra något om du godkänner ändringarna som beskrivs ovan. Dessa ändringar träder i kraft den 29 Januari 2020 och gäller automatiskt för de tjänster vi tillhandahåller åt dig från och med det datumet. Befintliga saldon hos Prepaid Services Company Limited överförs automatiskt till PPSL och kommer att vara tillgängliga för dig som tidigare.

Om du inte samtycker till ändringarna kan du säga upp avtalet med oss fram till den 29 Januari 2020 med omedelbar verkan. Ytterligare information om dina uppsägningsrättigheter finns i avsnittet "Uppsägning" i vår nuvarande version av de allmänna avtalsvillkoren.

Vi uppskattar ditt tålamod medan vi gör dessa nödvändiga ändringar i vår verksamhet.

Allmänna affärsvillkor

2020/01/28

Ladda (PDF)

Användarvillkor för appen

Har du frågor?

Här hittar du svar på vanliga frågor om användning av Paysafecash.

Här kommer du till vanliga frågor