Zakupy online – płatność offline!

OWH dot. korzystania z Paysafecash

Zmiany w oferowanych przez Paysafecash usługach spowodowane brexitem.

W jaki sposób planujemy prowadzenie naszej działalności po przeprowadzonym brexicie.

W dniu 31.01.2020 Zjednoczone Królestwo („UK‟) rozpocznie proces wynegocjowanego wyjścia z UE (ogólnie używa się nazwy „brexit‟). Postaraliśmy się, aby nasi klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki brexitu i zapewniamy Państwa, że także po brexicie będzie możliwe nieprzerwane oferowanie usług przez Paysafecash.

W tym celu jesteśmy zmuszeni dokonać zmian w sposobie świadczenia usług w twoim kraju.

Obecnie nasze usługi w twoim kraju świadczymy przez spółkę Prepaid Services Company Limited, działającą na podstawie wydanej przez brytyjskie organy nadzoru nad usługami finansowymi (Financial Conduct Authority) licencji na prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego (nr rejestru FCA 900021).

Z powodu brexitu od 29 stycznia 2020 będziemy świadczyć nasze usługi w Państwa kraju przez spółkę z siedzibą w Irlandii pod nazwą Paysafe Prepaid Services Limited („PPSL‟). PPSL otrzymała licencję na prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego Centralnego Banku Irlandii (Central Bank of Ireland) i podlega jego przepisom.

Zmiany naszych warunków handlowych

W związku z powyższym oferowane tobie przez Paysafecash usługi od 29 stycznia 2020 będą udostępnione przez PPSL i od tego dnia będą podlegać Nowym Ogólnym Warunkom Handlowym („OWH‟) obowiązującym pomiędzy Tobą a PPSL. Nowe OWH w zasadzie odpowiadają obecnym OWH obowiązującym pomiędzy tobą a Prepaid Services Company Limited. Zakres świadczonych Tobie usług nie ulegnie zmianie. Konieczne są jednak niewielkie zmiany aktualnych OWH, aby przeniesienie praw i obowiązków wynikających z obowiązującej umowy z tobą oraz OWH z PPSL stało się skuteczne, a mianowicie:

  • zmiana danych dotyczących usługodawcy z Paysafecash na PPSL;
  • zmiana obowiązującego prawa i jurysdykcji na Irlandię;
  • zmiana danych kontaktowych jednostki odpowiedzialnej, w przypadku wniesienia przez ciebie skargi; oraz
  • aktualizacja informacji dotyczących uregulowań odszkodowawczych.

Poniżej znajdziesz nowe OWH.

Do 29 stycznia 2020 dla naszych produktów obowiązują dotychczas obowiązujące OWH, które możesz poniżej przejrzeć oraz pobrać.

Co należy teraz zrobić?

Jeżeli zgadzasz się na wyżej przedstawione zmiany, nie musisz wykonywać żadnych czynności. Niniejsze zmiany wchodzą w życie 29 stycznia 2020 i obowiązują automatycznie dla usług, które od tej daty będziemy dla ciebie świadczyć. Posiadane środki w Prepaid Services Company Limited będą automatycznie przeniesione do PPSL i będą dostępne tak, jak dotychczas.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na zmiany możesz wypowiedzieć umowę z nami przed 29 stycznia 2020 ze skutkiem natychmiastowym. Pozostałe informacje dotyczące twoich praw odnośnie wypowiedzenia znajdują się w rozdziale „Wypowiedzenie umowy” w naszej, aktualnie obowiązującej wersji OWH.

Dziękujemy za twoją cierpliwość, kiedy będziemy przeprowadzać konieczne zmiany w naszej działalności.

Ogólne Warunki Handlowe

28.01.2020

Pobierz (PDF)

Warunki korzystania z aplikacji

Masz pytania?

Tutaj znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot. korzystania z Paysafecash.

Tutaj przejdziesz do FAQ